Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie MCI TechVentures – a klienci składają pierwsze reklamacje.

Wygląda na to, że kolejną aferę mamy tuż za rogiem, a główną rolę tym razem ma zgrać  MCI TechVentures 1.0. MCI TechVentures 1.0. to fundusz, który […]

Czy unieważnienie umowy frankowej jest zawsze korzystne?

Frankowicze w sądach walczą o usunięcie z umów niedozwolonych postanowień, bądź o unieważnienie całej zawartej umowy kredytowej, zgodnie jednakże z opinią Rzecznika Generalnego TSUE, decyzja w […]

Kolejny ważny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów i unieważnienia umowy.

Problemy związane z kredytami we frankach szwajcarskich dotykają nie tylko polskich kredytobiorców i nie tylko polskie sądy zastanawiają się jak tą kwestię rozwiązać, problem jest bowiem […]

Ubezpieczenie kredytu jako klauzula niedozwolona, czy bank może pobierać bezkarnie 500 zł miesięcznie?

Zasadą jest, że bank, który udziela kredytu może od klienta dodatkowo, obok kwoty udzielonego kredytu, pobrać tylko prowizję oraz może naliczyć odsetki od tego kredytu. Wskazana […]

Unieważnienie umowy frankowej. GETIN BANK oddaje frankowiczom 220.000,00 zł

Mówi się, że człowiek uczy się na własnych błędach, i choć w bankach ludzie pracują, to jednak banki z własnych błędów wniosków najwyraźniej żadnych nie wyciągają. […]