O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Jesteśmy Kancelarią adwokacką ściśle wyspecjalizowaną w prowadzeniu spraw o “kredyty we frankach”. Jest to od kilku lat jedyna specjalizacja Kancelarii.  W naszej działalności kierujemy się zasadami profesjonalizmu, rzetelności oraz konkurencyjności cenowej. Posiadamy wypracowane skuteczne strategie procesowe, dzięki którym wygraliśmy już ponad 1300 spraw frankowych (stan na 11.2023 r.), wygraliśmy już z każdym bankiem oraz posiadamy wiele prawomocnych wyroków, które zastały zrealizowane przez banki. Opisy wygranych spraw prezentujemy na naszym blogu dla Frankowiczów. Najciekawsze sukcesy kancelarii w sposób przejrzysty omawiamy na naszym kanale YouTube

Zespół kancelarii to obecnie kilkunastu adwokatów i radców prawnych oraz 9 osób personalu pomocniczego – jest to obecnie jeden z największych zespołów adwokatów i radców prawnych wyspecjalizowanych ściśle w prowadzeniu spraw frankowych w kraju

 Nasze Kancelarie mieszczą się w Warszawie oraz Gliwicach w lokalach o wysokim standardzie. Świadczymy pomoc prawną w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Posiadamy  wypracowane wysokie standardy obsługi prawnej dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić pomoc prawną nawet najbardziej wymagającym Klientom z Polski oraz z za granicy nawet bez konieczności wizyty w Kancelarii. 

Zatrudniamy adwokatów, prawników i personel pomocniczy o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym , co pozwala prowadzić każdą powierzoną przez Klienta sprawę z najwyższą starannością i dążyć do uzyskania przez Klienta naszej kancelarii adwokackiej pełnej satysfakcji. Nasz zespół specjalistów zawsze zachowuje pełną dyskrecję w sprawach Klientów, a do spraw drażliwych podchodzi ze szczególną delikatnością i wrażliwością, aby zminimalizować zrozumiały w takich sytuacjach stres. Kancelaria posiada wykwalifikowane zespoły do prowadzenia spraw przeciwko poszczególnym bankom – dzięki temu nasi prawnicy posiadają najwyższy możliwy stopień specjalizacji. 

Jako jedna z pierwszych kancelarii w Polsce rozpoczęliśmy kilka lat temu walkę w sądach w związku z udzielaniem przez banki tzw. kredytów frankowych, jesteśmy jedną z najbardziej znanych kancelarii występujących w procesach frankowych w Polsce.

Prawnicy Kancelarii reprezentują osoby poszkodowane przez banki oraz instytucje finansowe w całym kraju

Zobacz pełną bazę wygranych spraw naszej kancelarii – Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawi Wygrane Sprawy a także Video Opinie naszych Klientów

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA FRANKOWICZÓW ZNAJDZIESZ NA NASZYM KANALE YOUTUBE

Jacek Sosnowski

Założyciel kancelarii – adwokat. Jako jeden z pierwszych adwokatów w Polsce rozpoczął procesy z bankami w sprawach tzw. kredytów we frankach.Wcześniej z sukcesami walczył z bankami w licznych sporach prowadzonych w związku z toksycznymi produktami bankowymi m.in polisolokatami. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z obligacji korporacyjnych. Reprezentuje Klientów zarówno przed sądami jak i emitentem oraz administratorem zabezpieczenia. Pod jego przewodnictwem zostały opracowane najbardziej znane i zaawansowane aplikacje dla Frankowiczów: .

https://kalkulatorfrankowicza.pl

https://skanerchf.pl 

Kamila Bociek

Radca Prawny. Absolwentka wydziału prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. We współpracy z Kancelarią skupia na obszarze umów kredytów odnoszących się do walut obcych. Współpracowała i świadczyła pomoc merytoryczną przy opracowaniu zaawansowanych aplikacji dla Frankowiczów stworzonych przez Kancelarię

https://kalkulatorfrankowicza.pl

https://skanerchf.pl 

Anna Borowik

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego. W ramach praktyki adwokackiej współpracowała z kancelariami prawnymi na terenie Lublina oraz Warszawy. Posiada bogate doświadczenie jako pełnomocnik procesowy. Reprezentuje konsumentów w sporach przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. We współpracy z Kancelarią skupia na obszarze umów kredytów odnoszących się do walut obcych.

dobrowolski

Andrzej Dobrowolski

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem oraz studiów podyplomowych z Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada kilkunastoletnią praktykę zawodową zdobytą podczas pracy jako prawnik w różnych instytucjach finansowych, w tym bankach i funduszach. Obecnie w ramach prowadzonej praktyki radcowskiej reprezentuje konsumentów w sporach z bankami w zakresie kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej.
Ewelina Filipek Radca Prawny

Ewelina Filipek

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada kilkuletnią praktykę zawodową w przedmiocie kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej zdobytą podczas pracy na stanowisku asystenta sędziego w sądzie okręgowym oraz apelacyjnym. Posiada, także doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego. Obecnie prowadzi sprawy kredytobiorców, w których reprezentuje konsumentów oraz podmioty gospodarcze w sporach z podmiotami działającymi na rynku finansowym.

Bartłomiej Górczyński

Adwokat Bartłomiej Górczyński – członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych śląskich kancelariach na terenie Katowic, Chorzowa oraz Gliwic. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz karnych. W szczególności jego zainteresowania koncentrują się wokół szeroko pojętego prawa zobowiązań. Specjalista od spraw związanych z kredytami walutowymi Współpracuje również z organizacjami non profit. Biegle posługuje się językiem angielskim. W wolnym czasie – pasjonat sportu, w szczególności piłki nożnej w krajowym i europejskim wydaniu.

Mateusz Jachimczyk

Adwokat. Specjalizuje się w postępowaniach przeciwko bankom i instytucjom finansowym. Od kilku lat reprezentuje kredytobiorców w postępowaniach przeciwko bankom stosującym nielegalne konstrukcje umów tzw. kredytów frankowych. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w tym kwestie podziału majątku dorobkowego, karnego w szczególności z zakresu przestępstw związanych ze spożyciem alkoholu i innych środków odurzających. Na codzień zajmuje się sprawami obligacji korporacyjnych – obsługuje osoby pokrzywdzone w aferze Getback

Anna Jagielska

Anna Jagielska

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016r. ukończyła również studia doktoranckie na wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych, w szczególności z zakresu prawa bankowego oraz konsumenckiego. Doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w sądownictwie wykorzystuje w postępowaniach sądowych, w których reprezentuje konsumentów oraz podmioty gospodarcze. Obecnie reprezentuje klientów indywidualnych w sporach dotyczących kredytów powiązanych kursem waluty obcej oraz pokrzywdzonych w aferze Getback.
Dennis Jonczyk Adwokat

Denis Jończyk

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent szkoły Prawa Niemieckiego im. Marcusa Luttera (wspólna jednostka Uniwersytetu Warszawskiego i Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn). Członek Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników DPJV e.V. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomoanymi warszawskimi kancelariami awokackimi w projektach z zakresu tworzenia, łączenia i przejęć podmiotów ospodarczych, w tym podmiotów rynku finansowego oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada również doświadczenie w opiniowaniu skutków prawnych toczących się postępowań upadłościowych w opcji układowej m.in. pod kątem możliwości kontynuowania planu restrukturyzacji zadłużenia. Występował przed sądami oraz  organami administracji w medialnych sporach przeciwko Narodowemu  Bankowi Polskiemu (afera finansowa  SK Bank Wołomin), przeciwko Komisji Nadzoru  Finansowego (w sprawach upadłościowych spółdzielczych kas  oszczędnościowo-kredytowych). Posiada szerokie praktyczne  doświadczenie w sporach przeciwko instytucjom finansowym, w tym w  szczególności w zakresie roszczeń z tytułu kredytów indeksowanych / denominowanych kursami walut  obcych, jak również w postępowaniach  tyczących się prawnych zabezpieczeń kredytów.
Kanabaja

Michał Kanabaja

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Sporami z bankami w zakresie kredytów indeksowanych oraz denominowanych w CHF zajmuje się od 2019 r. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw gospodarczych oraz w obsłudze korporacyjnej spółek uczestnicząc m.in. w procesach typu M&A i w badaniach due dilligence przedsiębiorstw oraz świadcząc usługi na rzecz renomowanej kancelarii obsługującej inwestorów w ramach prowadzonych projektów inwestycyjnych.

Michalina Kasjaniuk

Adwokat. Absolwentka Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelariach adwokackich już w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej m.in. o specjalizacji prawo cywilne, w szczególności prawo ubezpieczeniowe, szkody osobowe i majątkowe, a także sprawy z zakresu stosowania niedozwolonych klazul umownych dotyczących spraw tj. polisolokaty czy tzw. sprawy frankowe a także prawo rodzinne oraz karne. Obecnie specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w dochodzeniu roszczeń przeciwko instytucjom finansowym.

Klimowicz

Katarzyna Klimowicz

Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada doświadczenie z prawa karnego, cywilnego, rodzinnego oraz administracyjnego zdobyte w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Współpracuje z fundacjami prawnymi na rzecz ochrony praw człowieka oraz krzewienia kultury prawnej. Działa w przestrzeni naukowej w dziedzinie filozofii i teorii prawa oraz hermeneutyki prawniczej. We współpracy z Kancelarią zajmuje się sprawami odnoszącymi się do umów kredytów indeksowanych/denominowanych kursami walut obcych.

Kamil Kozak

Adwokat. Obszarem jego aktywności zawodowej jest co do zasady teren województwa Śląskiego, Małopolskiego, oraz Opolskiego. Ze szczególną intensywnością praktykuje w tematyce prawa cywilnego. Specjalizuję się w sporach sądowych w bankami dotyczącymi tzw. kredytów frankowych. Prowadzi sprawy sądowe, których celem jest usunięcie niedozwolonych postanowień tzw. (klauzule abuzywne) z umów kredytowych, a w rezultacie odfrankowienie kredytu, bądź unieważnienie umowy kredytowej. Pomaga również osobom zadłużonym w innych walutach (euro, jen japoński). Prowadzi sprawy kredytobiorców dotyczące zwrotu nienależnie pobranych opłat tytułem tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, prowizji za podpisanie aneksu i innych.

Martyna Krupa

Adwokat. Zajmuje się kompleksową obsługą spraw z zakresu prawa cywilnego oraz prawa ochrony konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bankowej, finansowej oraz obligacji korporacyjnych. Posiada bogate doświadczenie jako pełnomocnik procesowy- reprezentuje konsumentów oraz przedsiębiorców w sporach przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji sądowych i pozasądowych.

Marcin Miszczuk

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym oraz gospodarczym. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi prawne na rzecz kancelarii prawniczych specjalizujących się w obsłudze instytucji finansowych oraz obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Obecnie reprezentuje klientów indywidualnych w sporach dotyczących kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.

Wojciech Nowosadzki

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach. W tym samym mieście ukończył aplikację adwokacką i aktualnie jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Dodatkowo w 2017 r. ukończył studia podyplomowe „Prawo Własności Intelektualnej” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenie zawodowe jako prawnik, a następnie adwokat, zdobywał od 2006 r. pracując w renomowanych kancelariach adwokackich mieszczących się na terenie Katowic, obsługując zarówno duże spółki kapitałowe, jak i klientów indywidualnych. Posiada przez to bogate doświadczenie tak procesowe, jak i w bieżącej obsłudze prawnej. Na co dzień specjalizuje się w sporach kredytobiorców przeciwko bankom, sprawach z dziedziny prawa autorskiego, odszkodowawczych.

Dominika Peżyńska

Adwokat. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych powstałych na tle realizacji umów zawartych z instytucjami finansowymi. Prowadzi sprawy cywilne, w szczególności z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego oraz konsumenckiego. Doświadczenie zdobyte w kancelariach oraz podczas wieloletniej pracy w banku wykorzystuje w postępowaniach sądowych, w których reprezentuje konsumentów oraz podmioty gospodarcze w sporach z podmiotami rynku finansowego, Ekspert zewnętrzny współpracujący z Biurem Rzecznika Finansowego. Prywatnie – wielbicielka kryminału, dobrego kina i urody Mazur.

Tomasz Pietrusiak

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 roku ukończył aplikację adwokacką i aktualnie jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Dodatkowo w 2019 roku ukończył studia podyplomowe „Prawo nowych technologii”, które były prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Swoje doświadczenie zawodowe jako prawnik, a następnie adwokat zdobywał współpracując z warszawskimi kancelariami adwokackimi, gdzie reprezentował klientów przed sądami oraz organami administracji, w ramach spraw odnoszących się do umów kredytów indeksowanych/denominowanych kursami walut obcych, jak również w postępowaniach tyczących się prawnych zabezpieczeń kredytów. Wspierał kredytobiorców w ramach procesów zbiorowych prowadzonych na podstawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz w postępowaniach pojednawczych.

Michał Surwiłłó Radca Prawny

Michał Surwiłło

Radca Prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie odbywania aplikacji sądowej przed SO w Szczecinie.  Następnie w renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej oraz w zakładzie ubezpieczeń.   Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, cywilnych w tym o tzw. kredyty we frankach, sporach sądowych z udziałem instytucji finansowych.

Agnieszka Sepioło-Pągowska

Adwokat. Specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności gospodarczego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas długofalowej współpracy z uznanymi adwokatami prowadzącymi swoje kancelarie zarówno w Warszawie, jak i Lublinie, a także prowadząc samodzielną praktykę. W swojej karierze z sukcesami obsługiwała zarówno duże podmioty gospodarcze, jak i klientów indywidualnych. W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami obligacji korporacyjnych oraz sprawami dotyczącymi sporów związanych z zaangażowaniem środków pieniężnych klientów w fundusze inwestycyjne.”

Paweł Szymański

Radca Prawny. Jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Aktualnie zajmuje się głównie postępowaniami na tle kredytów hipotecznych waloryzowanych do CHF, posiada doświadczenie w charakterze pełnomocnika procesowego kredytobiorców. Oprócz tego zajmuje się ochroną praw konsumentów uwikłanych w inwestycje w korporacyjne papiery dłużne oraz osób pokrzywdzonych przez działalność instytucji finansowych.

Małgorzata Wilczek

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Dotychczas współpracowała z lubelskimi i warszawskimi kancelariami, prowadząc jednocześnie własną praktykę. Posiada bogate doświadczenie w sporach kredytobiorców z bankami, głównie w odniesieniu do umów kredytowych powiązanych z walutą obcą, a także w szeroko rozumianych sprawach konsumentów uwikłanych w produkty finansowe o wysokim stopniu ryzyka. Z sukcesami reprezentuje poszkodowanych przez instytucje finansowe konsumentów, w szczególności przez banki oferujące toksyczne produkty, w tym kredyty waloryzowane kursem CHF, a także obligatariuszy GetBack S.A., posiadaczy certyfikatów emitowanych przez fundusze inwestycyjne, posiadaczy umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. polisolokat. Doświadczenie procesowe zdobyła także w walce z bankowym tytułem egzekucyjnym i nakazami zapłaty wydawanymi na rzecz banku, postępowaniu przeciwegzekucyjnym oraz m.in. w sprawach odszkodowawczych i spadkowych. Dodatkowo prowadzi działalność dydaktyczną oraz wspierającą organizacje pożytku publicznego.

Wiliński

Artur Wiliński

Adwokat. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz jako aplikant adwokacki w warszawskich kancelariach adwokackich, gdzie reprezentował klientów przed sądami oraz organami ścigania. Specjalizuje się w sprawach karnych, cywilnych i gospodarczych, w tym w sporach dotyczących kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.

Katarzyna Wójcik

Adwokat. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek prawo) oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek historia i politologia). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako asystent sędziego w sądzie rejonowym. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, podatkowym oraz karnym. W ramach swojej praktyki zawodowej od kilku lat zajmuje się prowadzeniem spraw kredytobiorców w postępowaniach przeciwko bankom, w szczególności w zakresie tzw. kredytów frankowych, doprowadzając sprawy do ich korzystnego zakończenia. Ponadto jest autorką publikacji z zakresu prawa karnego. Wielokrotnie występowała jako prelegent na konferencjach naukowych.

wiśniewska

Beata Wiśniewska

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, po czym zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, a w szczególności gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kilkoma warszawskimi kancelariami, a także prowadząc samodzielną praktykę. W kancelarii zajmuje się głównie postępowaniami na tle kredytów hipotecznych waloryzowanych do CHF.

Mateusz Chmiel

Aplikant adwokacki. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów w warszawskich kancelariach praktykujących w obszarze prawa gospodarczego oraz upadłościowego. Jego przedmiotem zainteresowań są takie dziedziny jak prawo finansowe i podatkowe. We współpracy z Kancelarią skupia się na obszarze kredytów hipotecznych waloryzowanych do CHF, a także sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Bartłomiej Jąder

Aplikant adwokacki. Absolwent Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w sporach przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Jego zainteresowanie skupią się w obszarze prawa cywilnego, gospodarczego, a także podatkowego. We współpracy z Kancelarią skupia się na obszarze umów kredytów odnoszących się do walut obcych.

Marcin Kosakowsk Aplikant Adwokacki

Marcin Kosakowski

Aplikant adwokacki. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów w studenckiej poradni prawnej, sądzie rejonowym, ministerstwie i kancelarii prawnej. Posiada ponad dwuletnie doświadczenie zawodowe jako asystent sędziego w sądzie rejonowym. Jego przedmiotem zainteresowań są takie dziedziny jak prawo cywilne, handlowe i gospodarcze, upadłościowe oraz administracyjne. We współpracy z Kancelarią skupia się na obszarze kredytów waloryzowanych do CHF.
Majcher

Mikołaj Majcher

Aplikant adwokacki. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów w kancelariach prawnych, a także jako wolontariusz w punkcie porad Fundacji „Academia Iuris” im. Macieja Bednarkiewicza zajmującej się świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej. Jego przedmiotem zainteresowań są takie dziedziny jak prawo cywilne, karne oraz prawo bankowe. We współpracy z Kancelarią skupia się na obszarze umów kredytów odnoszących się do walut obcych.
justyna ochmanska

Justyna Ochmańska

Aplikant adwokacki. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w czasie studiów prawniczych. Jej zainteresowania skupiają się w obszarze spraw przeciwko instytucjom finansowym w szczególności bankom. We współpracy z Kancelarią skupia się na obszarze stosowania klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych odnoszących się do walut obcych.
Ogeniewska

Anita Ogeniewska

Aplikant radcowski. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w czasie studiów prawniczych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego z uwzględnieniem prawa rodzinnego oraz prawa medycznego. Jej zainteresowania skupiają się w obszarze spraw przeciwko instytucjom finansowym w szczególności bankom. We współpracy z Kancelarią skupia się na obszarze stosowania klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych odnoszących się do walut obcych.