Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski - Adwokaci i Radcowie Prawni. Udzielamy porad prawnych, reprezentujemy przed sądami i organami administracji, sporządzamy opinie prawne, a także zapewniamy stałą obsługę adwokacką. W naszej działalności kierujemy się zasadami profesjonalizmu, rzetelności oraz konkurencyjności cenowej . Jesteśmy nowoczesną, dynamiczną kancelarią adwokacką, która zapewnia skuteczne rozwiązywanie Państwa problemów. Zespół kancelarii to obecnie kilkunastu adwokatów i radców prawnych oraz 9 osób personalu pomocniczego. Nasze kancelarie mieszczą się w Warszawie oraz Gliwicach w lokalach o wysokim standardzie. Świadczymy pomoc prawną w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Posiadamy  wypracowane wysokie standardy obsługi prawnej dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić pomoc prawną nawet najbardziej wymagającym Klientom z Polski oraz z za granicy.

Zatrudniamy adwokatów, prawników i personel pomocniczy o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym , co pozwala prowadzić każdą powierzoną przez Klienta sprawę z najwyższą starannością i dążyć do uzyskania przez Klienta naszej kancelarii adwokackiej pełnej satysfakcji. Nasz zespół specjalistów zawsze zachowuje pełną dyskrecję w sprawach Klientów, a do spraw drażliwych podchodzi ze szczególną delikatnością i wrażliwością, aby zminimalizować zrozumiały w takich sytuacjach stres.

W przeciwieństwie do wielu kancelarii ograniczamy się do obsługi kilku specjalizacji co sprawiło, że posiadamy wyjątkowo bogate doświadczenie w ich obszarze. Jako jedna z pierwszych kancelarii w Polsce rozpoczęliśmy kilka lat temu walkę w sądach w związku z udzielaniem przez banki tzw. kredytów frankowych, jesteśmy jedną z najbardziej znanych kancelarii występujących w procesach frankowych w Polsce a także posiadamy na swoim koncie liczne sukcesy. Dział zajmujący się prowadzeniem spraw frankowiczów to największy z działów naszej kancelarii.

Prawnicy kancelarii reprezentują osoby poszkodowane przez banki oraz instytucje finansowe w całym kraju - reprezentujemy obligatariuszy Getback, osoby poszkodowane przez fundusze W Investmets

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA FRANKOWICZÓW ZNAJDZIESZ NA NASZYM KANALE YOUTUBEJacek Sosnowski

Jacek Sosnowski

Założyciel kancelarii - adwokat. Jako jeden z pierwszych adwokatów w Polsce rozpoczął procesy z bankami w sprawach tzw. kredytów we frankach.Wcześniej z sukcesami walczył z bankami w licznych sporach prowadzonych w związku z toksycznymi produktami bankowymi m.in polisolokatami. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z obligacji korporacyjnych. Reprezentuje Klientów zarówno przed sądami jak i emitentem oraz administratorem zabezpieczenia. Prowadzi także liczne procesy w zakresie prawa cywilnego, w tym sprawy z zakresu prawa rodzinnego, takie jak rozwody, alimentacyjne i podziały majątku. Z powodzeniem uczestniczy w postępowaniach z dziedziny prawa karnego zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych.

Kamila Bociek

Radca Prawny. Absolwentka wydziału prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada szerokie doświadczenie w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem zawierania, negocjowania oraz wykonywania umów w obrocie gospodarczym, w tym umów z zakresu prawa budowlanego oraz rynku obrotu nieruchomościami. Praktykuje w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze pracodawców z zakresu prawa pracy. We współpracy z Kancelarią skupia na obszarze umów kredytów odnoszących się do walut obcych.


Anna Borowik

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego. W ramach praktyki adwokackiej współpracowała z kancelariami prawnymi na terenie Lublina oraz Warszawy. Posiada bogate doświadczenie jako pełnomocnik procesowy. Reprezentuje konsumentów w sporach przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. We współpracy z Kancelarią skupia na obszarze umów kredytów odnoszących się do walut obcych.

Bartłomiej Górczyński

Adwokat Bartłomiej Górczyński - członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych śląskich kancelariach na terenie Katowic, Chorzowa oraz Gliwic. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz karnych. W szczególności jego zainteresowania koncentrują się wokół szeroko pojętego prawa zobowiązań. Specjalista od spraw związanych z kredytami walutowymi Współpracuje również z organizacjami non profit. Biegle posługuje się językiem angielskim. W wolnym czasie - pasjonat sportu, w szczególności piłki nożnej w krajowym i europejskim wydaniu.


Mateusz Jachimczyk

Adwokat. Specjalizuje się w postępowaniach przeciwko bankom i instytucjom finansowym. Od kilku lat reprezentuje kredytobiorców w postępowaniach przeciwko bankom stosującym nielegalne konstrukcje umów tzw. kredytów frankowych. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w tym kwestie podziału majątku dorobkowego, karnego w szczególności z zakresu przestępstw związanych ze spożyciem alkoholu i innych środków odurzających. Na codzień zajmuje się sprawami obligacji korporacyjnych - obsługuje osoby pokrzywdzone w aferze Getback

Michalina Kasjaniuk

Adwokat. Absolwentka Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelariach adwokackich już w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej m.in. o specjalizacji prawo cywilne, w szczególności prawo ubezpieczeniowe, szkody osobowe i majątkowe, a także sprawy z zakresu stosowania niedozwolonych klazul umownych dotyczących spraw tj. polisolokaty czy tzw. sprawy frankowe a także prawo rodzinne oraz karne. Obecnie specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w dochodzeniu roszczeń przeciwko instytucjom finansowym.


Kamil Kozak

Adwokat. Obszarem jego aktywności zawodowej jest co do zasady teren województwa Śląskiego, Małopolskiego, oraz Opolskiego. Ze szczególną intensywnością praktykuje w tematyce prawa cywilnego. Specjalizuję się w sporach sądowych w bankami dotyczącymi tzw. kredytów frankowych. Prowadzi sprawy sądowe, których celem jest usunięcie niedozwolonych postanowień tzw. (klauzule abuzywne) z umów kredytowych, a w rezultacie odfrankowienie kredytu, bądź unieważnienie umowy kredytowej. Pomaga również osobom zadłużonym w innych walutach (euro, jen japoński). Prowadzi sprawy kredytobiorców dotyczące zwrotu nienależnie pobranych opłat tytułem tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, prowizji za podpisanie aneksu i innych.

Martyna Krupa

Adwokat. Zajmuje się kompleksową obsługą spraw z zakresu prawa cywilnego oraz prawa ochrony konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bankowej, finansowej oraz obligacji korporacyjnych. Posiada bogate doświadczenie jako pełnomocnik procesowy- reprezentuje konsumentów oraz przedsiębiorców w sporach przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji sądowych i pozasądowych.


Marcin Miszczuk

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym oraz gospodarczym. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi prawne na rzecz kancelarii prawniczych specjalizujących się w obsłudze instytucji finansowych oraz obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Obecnie reprezentuje klientów indywidualnych w sporach dotyczących kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.

Wojciech Nowosadzki

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach. W tym samym mieście ukończył aplikację adwokacką i aktualnie jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Dodatkowo w 2017 r. ukończył studia podyplomowe „Prawo Własności Intelektualnej” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenie zawodowe jako prawnik, a następnie adwokat, zdobywał od 2006 r. pracując w renomowanych kancelariach adwokackich mieszczących się na terenie Katowic, obsługując zarówno duże spółki kapitałowe, jak i klientów indywidualnych. Posiada przez to bogate doświadczenie tak procesowe, jak i w bieżącej obsłudze prawnej. Na co dzień specjalizuje się w sporach kredytobiorców przeciwko bankom, sprawach z dziedziny prawa autorskiego, odszkodowawczych.


Piotr Otyszecki

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z czołowymi warszawskimi kancelariami adwokackimi, gdzie reprezentował klientów przed sądami oraz organami administracji. Ostatnie 3 lata poświęcił specjalizacji w ramach spraw odnoszących się do umów kredytów indeksowanych/denominowanych kursami walut obcych, jak również w postępowaniach tyczących się prawnych zabezpieczeń kredytów. Posiada szerokie praktyczne doświadczenie w sporach przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą

Dominika Peżyńska

Adwokat. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych powstałych na tle realizacji umów zawartych z instytucjami finansowymi. Prowadzi sprawy cywilne, w szczególności z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego oraz konsumenckiego. Doświadczenie zdobyte w kancelariach oraz podczas wieloletniej pracy w banku wykorzystuje w postępowaniach sądowych, w których reprezentuje konsumentów oraz podmioty gospodarcze w sporach z podmiotami rynku finansowego, Ekspert zewnętrzny współpracujący z Biurem Rzecznika Finansowego. Prywatnie - wielbicielka kryminału, dobrego kina i urody Mazur.


Roksana Pieróg

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów prawniczych oraz odbywania aplikacji adwokackiej m.in. w pracy w kancelarii adwokackiej, w Ministerstwie Gospodarki, a także w pracy jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach cywilnych o tzw. kredyty we frankach, sporach sądowych z instytucjami finansowymi, sprawach spadkowych, rodzinnych i karnych.

Tomasz Pietrusiak

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 roku ukończył aplikację adwokacką i aktualnie jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Dodatkowo w 2019 roku ukończył studia podyplomowe „Prawo nowych technologii”, które były prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Swoje doświadczenie zawodowe jako prawnik, a następnie adwokat zdobywał współpracując z warszawskimi kancelariami adwokackimi, gdzie reprezentował klientów przed sądami oraz organami administracji, w ramach spraw odnoszących się do umów kredytów indeksowanych/denominowanych kursami walut obcych, jak również w postępowaniach tyczących się prawnych zabezpieczeń kredytów. Wspierał kredytobiorców w ramach procesów zbiorowych prowadzonych na podstawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz w postępowaniach pojednawczych.


Agnieszka Sepioło-Pągowska

Adwokat. Specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności gospodarczego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas długofalowej współpracy z uznanymi adwokatami prowadzącymi swoje kancelarie zarówno w Warszawie, jak i Lublinie, a także prowadząc samodzielną praktykę. W swojej karierze z sukcesami obsługiwała zarówno duże podmioty gospodarcze, jak i klientów indywidualnych. W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami obligacji korporacyjnych oraz sprawami dotyczącymi sporów związanych z zaangażowaniem środków pieniężnych klientów w fundusze inwestycyjne."

Paweł Szymański

Radca Prawny. Jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Aktualnie zajmuje się głównie postępowaniami na tle kredytów hipotecznych waloryzowanych do CHF, posiada doświadczenie w charakterze pełnomocnika procesowego kredytobiorców. Oprócz tego zajmuje się ochroną praw konsumentów uwikłanych w inwestycje w korporacyjne papiery dłużne oraz osób pokrzywdzonych przez działalność instytucji finansowych.


Łukasz Tomiczek

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach zakończoną wpisem na listę radców prawnych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności sporów z bankami i innymi instytucjami finansowymi ( kredyty frankowe, polisolokaty). Posiada także praktyczne doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego, zwłaszcza w obsłudze przedsiębiorców z sektora budowlanego.

Małgorzata Wilczek

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Dotychczas współpracowała z lubelskimi i warszawskimi kancelariami, prowadząc jednocześnie własną praktykę. Posiada bogate doświadczenie w sporach kredytobiorców z bankami, głównie w odniesieniu do umów kredytowych powiązanych z walutą obcą, a także w szeroko rozumianych sprawach konsumentów uwikłanych w produkty finansowe o wysokim stopniu ryzyka. Z sukcesami reprezentuje poszkodowanych przez instytucje finansowe konsumentów, w szczególności przez banki oferujące toksyczne produkty, w tym kredyty waloryzowane kursem CHF, a także obligatariuszy GetBack S.A., posiadaczy certyfikatów emitowanych przez fundusze inwestycyjne, posiadaczy umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. polisolokat. Doświadczenie procesowe zdobyła także w walce z bankowym tytułem egzekucyjnym i nakazami zapłaty wydawanymi na rzecz banku, postępowaniu przeciwegzekucyjnym oraz m.in. w sprawach odszkodowawczych i spadkowych. Dodatkowo prowadzi działalność dydaktyczną oraz wspierającą organizacje pożytku publicznego.


Katarzyna Wójcik

Adwokat. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek prawo) oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek historia i politologia). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako asystent sędziego w sądzie rejonowym. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, podatkowym oraz karnym. W ramach swojej praktyki zawodowej od kilku lat zajmuje się prowadzeniem spraw kredytobiorców w postępowaniach przeciwko bankom, w szczególności w zakresie tzw. kredytów frankowych, doprowadzając sprawy do ich korzystnego zakończenia. Ponadto jest autorką publikacji z zakresu prawa karnego. Wielokrotnie występowała jako prelegent na konferencjach naukowych.

Mateusz Chmiel

Aplikant adwokacki. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów w warszawskich kancelariach praktykujących w obszarze prawa gospodarczego oraz upadłościowego. Jego przedmiotem zainteresowań są takie dziedziny jak prawo finansowe i podatkowe. We współpracy z Kancelarią skupia się na obszarze kredytów hipotecznych waloryzowanych do CHF, a także sprawach z zakresu prawa rodzinnego.


Piotr Czapla

Aplikant adwokacki; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów zdobywał doświadczenie zawodowe w krakowskich kancelariach prawnych, zajmując się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego. Od 2018 roku głównym przedmiotem jego aktywności zawodowej są sprawy o unieważnienie umowy bądź ustalenie bezskuteczności klauzul przeliczeniowych w umowach o kredyt denominowany lub indeksowany kursem CHF, a także sprawy dotyczące zwrotu opłat likwidacyjnych, pobranych z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy polisolokaty.

Anna Gdula

Aplikant adwokacki. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka wydziału prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała mi.in w wielu kancelariach warszawskich oraz w departamencie prawnym Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Posiada szerokie doświadczenie w prawie cywilnym, w tym również w odniesieniu do umów kredytowych powiązanych z walutą obcą, a także tzw. polisolokat. Dodatkowo posiada bogate doświadczenie w charakterze pełnomocnika procesowego. We współpracy z Kancelarią skupia się na obszarze umów kredytów odnoszących się do walut obcych, w szczególności odpowiedzialna jest za analizę umów oraz sporządzanie pism procesowych wszczynających postępowanie jak i również późniejszych pism na etapie postępowania sądowego. Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.


Bartłomiej Jąder

Aplikant adwokacki. Absolwent Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w sporach przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Jego zainteresowanie skupią się w obszarze prawa cywilnego, gospodarczego, a także podatkowego. We współpracy z Kancelarią skupia się na obszarze umów kredytów odnoszących się do walut obcych.

Marlena Lewczuk

Aplikant adwokacki, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w Kancelarii adwokackiej, a następnie w jednej z warszawskich kancelarii zajmujących się obsługą NSFIZ. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w Departamencie Prawnym Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Od ponad 2 lat głównym przedmiotem jej aktywności zawodowej są sprawy z zakresu stosowania klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych, tzw. sprawy frankowe, jak również dotyczące zwrotu opłat likwidacyjnych, pobranych z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. polisolokat, szkód osobowych i majątkowych oraz błędów medycznych. We współpracy z Kancelarią skupia się na obszarze umów kredytów odnoszących się do walut obcych.