Kredyty we frankach Getin Bank

Getin Noble Bank to jeden z tych kredytodawców, którzy w związku z ryzykiem prawnym umów frankowych już od kilku lat ponoszą ogromne koszty. Szacuje się, że portfel aktywnych kredytów frankowych w tym banku ma wartość 9 mld złotych, co stanowi ok. 1/5 łącznej wartości posiadanych aktualnie przez Getin umów kredytowych.

Ponieważ frankowicze systematycznie pozywają Getin Noble Bank za kredyt we frankach (liczba toczących się przeciwko niemu postępowań wyniosła na koniec I kwartału 2022 roku ponad 9,5 tys.), kredytodawca był zmuszony dotworzyć rezerwę na poczet ryzyka związanego z tymi pozwami.

Spowodowało to gwałtowne pogorszenie kondycji finansowej banku i tym samym spekulacje na temat ewentualnej upadłości Getin Noble. Co w obliczu tych wszystkich informacji powinny zrobić ze swoim kredytem frankowym osoby, które zaciągnęły go właśnie w Getin Banku?

Jakie wady prawne mają kredyty frankowe w Getin Noble Banku?

Zdecydowana większość dzisiejszych powodów wnoszących do sądu roszczenia przeciwko Getin Noble to osoby, które zaciągnęły kredyt przed 2010 rokiem w Getin Banku. W 2010 roku doszło do połączenia Getinu z Noble Bankiem i nowy podmiot jest obecnie spadkobiercą zawartych w przeszłości umów frankowych.

Umowy te mają liczne wady prawne i charakteryzują się występowaniem w nich klauzul niedozwolonych. Podobnie jak konkurencyjne banki, tak i Getin Bank stosował w umowach z frankowiczami swoje własne tabele kursowe, na podstawie których przeliczał wartość salda zadłużenia i wysokość rat.

Co więcej, indywidualnie kształtowany przez bank kurs franka był również używany celem oszacowania kwoty kapitału, jaką klient miał otrzymać po uruchomieniu kredytu. Obecność klauzul indeksacyjnych w umowie z konsumentem jest mocną przesłanką do unieważnienia kredytu w całości.

Jak sprawdzić, czy umowa frankowa z Getin Bankiem była wadliwa?

Najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy dana umowa kredytowa zawarta w przeszłości z Getin Bankiem, a dziś obsługiwana przez Getin Noble Bank, posiada wady, jest przekazanie jej do profesjonalnej analizy kancelarii prawnej. Należy jednak mieć na uwadze, by wybrana kancelaria rzeczywiście posiadała poparte sukcesami doświadczenie w sprawach frankowych, w tym również przeciwko Getin Noble.

Do analizy potrzebna będzie sama umowa kredytowa wraz z aneksami do niej, a także regulamin kredytu. Pozwoli to ocenić szanse kredytobiorcy w sporze z bankiem, jak również ustalić jego status w relacji z nim.

Jeśli kredytobiorca jest konsumentem, pełnomocnik będzie mógł powołać się w sądzie na obecność w umowie klauzul niedozwolonych. Jeśli kredyt został zaciągnięty na cel powiązany z działalnością gospodarczą, sprawa staje się bardziej skomplikowana i wymaga już nieco innej argumentacji.

Czy warto unieważnić umowę frankową w Getin Noble Banku?

Unieważnienie umowy o kredyt we frankach zawartej w Getin Banku to w tej chwili najrozsądniejszy wybór. Bank ten jest w złej kondycji finansowej, więc nie będzie go stać na masowe proponowanie klientom ugód. Należy wskazać także, że nawet, gdyby Getin Noble Bank zaczął realizować pilotaż wg rekomendacji KNF, unieważnienie umowy nadal byłoby rozwiązaniem kilkukrotnie korzystniejszym.

Zobacz inne nasze wygrane z bankami

Pokaż więcej

Jakie korzyści wynikają z unieważnienia umowy frankowej z Getin Noble Bankiem?

Unieważniając swoją umowę frankową w Getin Banku, kredytobiorca zyskuje właściwie darmowy kredyt – jest bowiem zobowiązany oddać bankowi jedynie pierwotnie pożyczoną kwotę, bez odsetek, opłat dodatkowych i prowizji.

Bank z kolei musi oddać kredytobiorcy wszelkie wpłacone przez niego środki – i to w walucie, w której klient realizował swoje spłaty. Jeśli więc frankowicz uiszczał raty bezpośrednio w CHF, omijając w ten sposób tabele kursowe banku, dziś uzyska dodatkową korzyść na różnicach pomiędzy historycznym a bieżącym kursem franka.

To jednak nie koniec. Kredytobiorca może również rościć wobec banku o ustawowe odsetki za zwłokę. 2022 rok jest pod tym względem szczególnie dobrym momentem na wysunięcie takiego roszczenia, ponieważ w związku z wysokimi stopami procentowymi potencjalna korzyść wynikająca z odsetek może być naprawdę duża.

W lipcu 2022 roku ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą już 12% w skali roku i prawdopodobnie będą rosnąć, jeśli RPP zdecyduje się na kolejne podwyżki kosztu pieniądza.

Czy Getin Noble Bank oferuje ugody frankowe?

Biorąc pod uwagę problemy finansowe Getin Noble Banku, nie należy spodziewać się, że bank opracuje program ugód, który następnie zacznie powszechnie proponować swoim kredytobiorcom. Nawet, gdyby to nastąpiło, ugody te nie będą korzystne.

Ugody z bankami w sprawie kredytów we frankach to w zdecydowanej większości przeliczenie kredytu na złotówki po bieżącym kursie i zamiana stawki oprocentowania na WIBOR. Ponieważ oprocentowanie kredytów złotowych jest obecnie najwyższe od kilkunastu lat, a skala przyszłych podwyżek wskaźnika jest wręcz niemożliwa do oszacowania, konwersja kredytu na PLN stanowi ogromne ryzyko dla budżetu frankowicza. Prawnicy frankowi nie rekomendują tego rozwiązania, bo może w konsekwencji pogłębić problemy finansowe kredytobiorcy.

Czy warto już teraz pozwać Getin Noble Bank za kredyt we frankach?

Niezależnie od tego, w jakim banku został zaciągnięty kredyt frankowy, im szybciej frankowicz pozwie swój bank, tym lepiej. Powodem są terminy przedawnień, które w lipcu 2018 roku zostały skrócone.

Raty spłacane od tego momentu przedawniają się już po 6 latach, natomiast te wcześniejsze po 10 latach. Dotyczy to jednak tylko konsumentów, czyli osób, które zaciągnęły kredyt na cel prywatny. Roszczenia przedsiębiorcy przeciwko bankowi przedawniają się już po 3 latach.

W przypadku Getin Noble dochodzi dodatkowy istotny aspekt, który powinien skłonić frankowicza do szybkich działań. Kondycja finansowa banku i jego zagrożenie upadłością stawiają pod znakiem zapytania możliwość odzyskania nadpłaconych środków w przyszłości. Frankowiczom, którzy zdecydują się pozwać Getin Noble, a którzy spłacili już bankowi kwotę wypłaconego kapitału, zaleca się złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń. W ten sposób można legalnie zaniechać dalszej spłaty kredytu, oczywiście gdy sąd pozytywnie rozpatrzy ten wniosek. Jeśli tak się stanie – a są na to spore szanse – kredytobiorca już na początkowym etapie postępowania odczuje korzyści wynikające z zakwestionowania umowy.