Kredyty we frankach mBank

Wśród banków, które udzielały w przeszłości kredytów frankowych, mBank ma szczególną pozycję. Ten kredytodawca w pierwszej dekadzie XXI wieku na masową skalę udzielał kredytów we franku, z czego znaczna część jest nadal aktywna.

Na koniec czerwca 2021 roku same kredyty indeksowane do CHF w mBanku miały łączną wartość 11 mld złotych. Stan rezerw zawiązanych na ryzyko prawne dla kredytów w walucie obcej wynosił na początku bieżącego roku ponad 4 mld złotych, co pozwala ocenić, że mBank podchodzi poważnie do swoich zobowiązań wynikających z przegrywanych spraw sądowych. A tych mBank ma na swoim koncie wiele.

W I kwartale 2022 roku bank był rekordzistą pod względem toczących się przeciwko niemu postępowań zainicjowanych przez frankowiczów – z liczbą 14 419 pozwów zdeklasował PKO BP i Millenium, które musiały “zadowolić się” niższymi miejscami na podium. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z kredytami frankowymi w mBanku.

Wady prawne kredytów frankowych w mBanku – na czym polegają?

Umowy kredytowe zawarte z frankowiczami przez mBank są przez sądy unieważniane na masową skalę – w ostatnich miesiącach bank ten przegrywał nawet 98% spraw z konsumentami.

Wiele zapisów stosowanych przez mBank w umowach z klientami zostało uznanych przez UOKiK za niedozwolone, co skutkowało wpisem ich do rejestru klauzul abuzywnych.

Głównym zarzutem wobec tych umów jest jednostronne kształtowanie kursu waluty obcej (w tym wypadku franka) bez odniesienia do kryteriów rynkowych. Bank obliczał wysokość zobowiązania kredytobiorcy w oparciu o własne tabele kursowe, które nijak się miały do średniego kursu NBP.

Co więcej, w umowie z bankiem ani w aneksach do niej nie było informacji o sposobie obliczania kursu franka stosowanego przez bank. W konsekwencji klient podpisujący umowę nie mógł samodzielnie przeanalizować, jak będzie się zmieniać wysokość jego zobowiązania.

Przykłady wygranych spraw frankowych Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni z mBank

Poniżej prezentujemy kilka przykładów wygranych spraw naszych Klientów wraz z opisem przebiegu sprawy

 1. EKSPRESOWY PRAWOMOCNY WYROK Unieważnienie kredytu we frankach mBank „mPlan” (BRE Bank S.A. w 2007 r.) WYGRYWAMY W 15 MIESIĘCY w Warszawie
 2. Unieważnienie kredytu we frankach mBank „Multiplan” i 154.795,06 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy po 1 ROZPRAWIE w Bielsku-Białej
 3. Unieważnienie kredytu we frankach mBank na 1 ROZPRAWIE i 52.081,00 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w Szczecinie
 4. PRAWOMOCNY wyrok unieważnienie kredytu frankowego mBank. Sprawnie WYGRYWAMY w Warszawie
 5. Unieważnienie kredytu we frankach mBank i 277 838,71 zł dla naszego Klienta. Wygrywamy w Warszawie
 6. Unieważnienie kredytu mBank „Multiplan” z 2006 r. oraz 86 735,61 zł dla naszej Klientki. Szybko wygrywamy w Warszawie po 1 Rozprawie
 7. Unieważnienie kredytu we frankach BRE Bank S. A. w Warszawie (obecnie mBank S.A.) z 2006 r. oraz 296 202,67 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy po 1 Rozprawie
 8. Unieważnienie kredytu mBank „MULTIPLAN” i 632 807, 35 zł dla naszego Klienta + PRAWOMOCNE zabezpieczenie roszczenia i brak konieczności spłaty rat! Ekspresowo wygrywamy w Warszawie!
 9. Unieważnienie kredytu mBank i 131 000,00 zł oraz ponad 22 000,00 tys. CHF dla naszych Klientów, którzy posiadali wcześniej inny kredyt CHF oraz prowadzili działalność gospodarczą
 10. Unieważnienie kredytu mBank umowa BRE Bank S.A. Wygrywamy w SO w Warszawie
 11. Unieważnienie kredytu mBank „mPlan” (umowa BRE Bank S.A. z 2009 r.). Wygrywamy w Warszawie w 12 MIESIĘCY na 1 ROZPRAWIE
 12. PRAWOMOCNE unieważnienie umowy kredytu „mPlan” mBank z 2007 r. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie
 13. PRAWOMOCNE unieważnienie umowy kredytu we frankach mBank „Multiplan” zaciągniętego przez PRAWNIKA. WYGRYWAMY w WARSZAWIE
 14. Unieważnienie kredytu we frankach „mPlan” mBank. Wygrywamy w Warszawie w 12 MIESIĘCY na 1 ROZPRAWIE
 15. Prawomocne unieważnienie kredytu mBank „Multiplan”. PRAWOMOCNIE WYGRYWAMY W WARSZAWIE w 18 MIESIĘCY
 16. Unieważnienie kredytu Multiplan mBank na 1 ROZPRAWIE. Wygrywamy w Warszawie
 17. Unieważnienie kredytu Multiplan mBank. Wygrywamy na 1 ROZPRAWIE w SO w Łodzi
 18. Unieważnienie kredytu we frankach mPlan mBank (BRE Bank S.A.) z 2008 r. Wygrywamy w Warszawie
 19. Unieważnienie kredytu we frankach mBank „mPlan” zawartego z BRE Bank S.A. w 2007 r. WYGRYWAMY na 1 Rozprawie!
 20. PRAWOMOCNY WYROK unieważnienie kredytu we frankach mBank. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w WARSZAWIE

Jak sprawdzić, czy umowa frankowa z mBankiem jest nieważna?

Choć klauzule niedozwolone były powszechnie stosowane w umowach frankowych zawieranych z mBankiem, przed pozwaniem kredytodawcy należy wpierw upewnić się, czy posiadaną umowę także cechują abuzywne zapisy.

Najpewniejszym sposobem na pozyskanie tej wiedzy jest zawsze konsultacja w doświadczonej kancelarii prawnej specjalizującej się w kredytach frankowych. Dobry prawnik lub radca prawny przeanalizuje umowę pod kątem klauzul abuzywnych, a także skonfrontuje ją z sytuacją kredytobiorcy w momencie podpisywania umowy.

Sąd, który rozpatrywać będzie sprawę, prawdopodobnie weźmie pod uwagę to, czy kredytobiorca w umowie z bankiem występuje jako konsument, a także jaka była jego wiedza ekonomiczna w momencie podpisywania tejże umowy.

Niezwykle istotne jest, aby dostarczyć kancelarii pełną dokumentację kredytu, tj. umowę kredytową wraz z aneksami, regulamin kredytu (jeśli występował), tabele opłat i prowizji. Załączniki do umowy są traktowane jako jej integralna część.

Czy warto walczyć w sądzie o unieważnienie umowy frankowej z mBankiem?

W obecnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej dążenie do unieważnienia umowy o kredyt we frankach to właściwie jedyne rozsądne wyjście. Prawomocne unieważnienie kredytu jest rozwiązaniem wielokrotnie korzystniejszym niż ugoda z bankiem.

Szansę na wygraną w przypadku konsumenta wynoszą nawet 98% – tak wyglądają statystyki wygranych w przypadku kredytobiorców w sądach I i II instancji. Frankowicz, który unieważni swoją umowę z mBankiem, może liczyć na szereg korzyści, które zostaną omówione w dalszej części tekstu.

Zobacz inne nasze wygrane z bankami

Pokaż więcej

Ile można zyskać pozywając mBank za kredyt we frankach?

Potencjalne korzyści wynikające z unieważnienia umowy frankowej są szerokie i obejmują zarówno profity stricte pieniężne, jak i te pozafinansowe. Wpierw wyjaśnijmy jednak, czym jest unieważnienie umowy z mBankiem.

Umowa traktowana jest wówczas tak, jak gdyby strony nigdy jej nie zawarły. Gdy sąd zdecyduje o unieważnieniu kredytu wg teorii dwóch kondykcji, dochodzi do powstania dwóch odrębnych roszczeń. Strony muszą wzajemnie rozliczyć się ze środków, które pobrały od siebie na mocy podpisanej pierwotnie umowy:

 • mBank jest zobowiązany, by oddać swojemu klientowi sumę pobranych od niego rat wraz z odsetkami, a także opłaty i prowizje otrzymane w ramach unieważnionej umowy. Zwrot środków powinien nastąpić w walucie, w jakiej mBank je otrzymał
 • klient mBanku jest z kolei zobligowany do zwrotu kwoty udzielonego kapitału kredytu
 • jeżeli klient mBanku spłacał swoje raty bezpośrednio w helweckiej walucie, dziś zarobi na różnicach kursowych. Obecnie bowiem frank jest dużo droższy niż w latach ubiegłych, im więcej rat kredytobiorca spłacił bankowi we franku, tym większa będzie jego dodatkowa korzyść wynikająca z aktualnego kursu
 • kredytobiorca może rościć również o zasądzenie na jego rzecz ustawowych odsetek za zwłokę. Wartość odsetek zmienia się wraz ze stopami procentowymi – im wyższa stopa referencyjna, tym wyższe ustawowe odsetki. W lipcu 2022 roku wynoszą one już 12% w skali roku. Im dłużej trwać będzie postępowanie sądowe, tym większa będzie potencjalna korzyść frankowicza w przypadku prawomocnego unieważnienia umowy i zasądzenia ustawowych odsetek za opóźnienie
 • uznanie umowy kredytowej za nieważną skutkuje także uwolnieniem hipoteki kredytobiorcy i odzyskaniem przez niego pełnej zdolności kredytowej.

Czy opłaca się podpisać ugodę z mBankiem w sprawie kredytu frankowego?

Pod koniec 2021 roku mBank przystąpił do pilotażu ugód frankowych wg rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Wg mBanku kredytobiorca podpisując taką ugodę może oszczędzić nawet 20%.

Jest to oczywiście teoria, bowiem zasady takiej ugody powodują, że nie sposób jest przewidzieć, jakie ostatecznie korzyści przyniesie propozycja mBanku i czy w ogóle one wystąpią.

Ugoda z mBankiem to w istocie konwersja kredytu frankowego na złotowy, a także zmiana stawki oprocentowania z SARON na WIBOR. Frankowicz staje się więc złotówkowiczem, czyli posiadaczem zobowiązania zależnego od wysokości stóp procentowych w Polsce, te zaś są obecnie na najwyższy od 18 lat poziomie i prawdopodobnie nadal będą rosnąć.

W związku z tym ugoda z mBankiem i zgoda na przeliczenie zobowiązania na złotówki jest krokiem bardzo ryzykownym.

Czy teraz jest dobry moment na pozwanie mBanku za kredyt we frankach?

Frankowicz powinien pozwać mBank o unieważnienie umowy kredytowej najszybciej, jak to tylko możliwe. Składa się na to kilka kwestii:

 • duże zainteresowanie pozwami frankowymi przekłada się na ogromne obciążenie sądów okręgowych. Z tego względu w niektórych miastach trzeba czekać nawet kilkanaście miesięcy na pierwszą rozprawę. Wszystko wskazuje na to, że w następnych kwartałach pozwów frankowych będzie przybywać. Bezzwłoczne pozwanie banku przełoży się zatem na szybsze rozpatrzenie sprawy
 • termin przedawnienia roszczeń klienta dla kredytów frankowych jest krótszy niż może się wydawać. W lipcu 2018 roku zmieniono przepisy dotyczące terminu przedawnienia – dla rat spłacanych od tego momentu nie wynosi on już 10 lat, a jedynie 6 lat. Dodatkowo, jeśli sąd uzna, że kredytobiorca miał w umowie z bankiem status przedsiębiorcy, jego roszczenia przedawnią się już po 3 latach. Każdy miesiąc zwłoki z pozwem wpływa na obniżenie potencjalnego roszczenia wobec banku
 • frankowicz, który pozwie mBank, nie musi czekać na prawomocny wyrok sądu, by odczuć finansową wolność od niekorzystnego zobowiązania. Może bowiem złożyć wniosek o zabezpieczenie swoich roszczeń poprzez wstrzymanie spłaty kredytu. W przypadku frankowicza, który zdążył bankowi spłacić już kwotę udzielonego kapitału, prawdopodobne jest, że sąd rozpatrzy taki wniosek na korzyść powoda. Wówczas frankowicz może spokojnie oczekiwać na unieważnienie umowy z mBankiem bez konieczności comiesięcznego regulowania raty kredytu.