Kredyty we frankach Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank jest podmiotem odpowiedzialnym za ok. 10% umów frankowych w Polsce – 10 lat temu ta instytucja połączyła się z Polbankiem, powiększając tym samym dość znacznie swój portfel kredytów w CHF. Oba te banki w pierwszej dekadzie XXI wieku chętnie udzielały kredytów waloryzowanych do helweckiej waluty.

Co ciekawe, to właśnie Raiffeisen Banku dotyczył słynny wyrok TSUE z 2019 roku. Mimo zmiany linii orzeczniczej w sprawach frankowych Raiffeisen Bank nie łagodzi swojego kursu wobec frankowiczów i nie chce podpisywać z nimi ugód.

Co zrobić z kredytem frankowym w Raiffeisen Banku, dlaczego umowy o kredyt waloryzowany do CHF okazały się wadliwe i ile można zyskać, pozywając kredytodawcę?

Jakie wady prawne mają kredyty frankowe w Raiffeisen Banku?

Zarówno umowy frankowe proponowane klientom przez Raiffeisen Bank i Polbank, jak i regulaminy do nich, zawierały niedozwolone klauzule przeliczeniowe.

Bank przyznawał sobie prawo do samodzielnego kształtowania kursu walutowego w oderwaniu od realiów rynkowych. Podpisując umowę frankową, kredytobiorca nie wiedział, jaką kwotę ostatecznie dostanie od banku w momencie uruchomienia kredytu.

Choć klient otrzymywał od banku wypłatę kapitału w złotówkach, kwota kredytu w umowie była określona we frankach. Biorąc więc pod uwagę, że to bank ustalał, po jakim kursie nastąpi przeliczenie wypłaconej kwoty, rat kredytowych, a także salda zadłużenia, kredytobiorca nie mógł przewidzieć ani samodzielnie obliczyć, ile będzie co miesiąc spłacał swojemu bankowi, ani jak kształtować się będzie jego dług.

Tego rodzaju zapisy w umowie i regulaminie w wielu przypadkach są podstawą do unieważnienia umowy kredytowej w całości.

Przykłady wygranych spraw frankowych Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni z Bankiem Raiffeisen / Polbank

Poniżej prezentujemy kilka przykładów wygranych spraw naszych Klientów wraz z opisem przebiegu sprawy

 1. Unieważnienie kredytu we frankach Raiffeisen Bank z 2008 r. i 190.100,93 zł oraz 5.999,91 CHF dla naszych Klientów. Wygrywamy w Katowicach po 1 rozprawie.
 2. Unieważnienie pożyczki denominowanej Raiffeisen Bank i 63.578,22 zł oraz kwotę 12.911,80 CHF dla naszych Klientów.
 3. Unieważnienie umowy pożyczki hipotecznej Raiffeisen Bank z 2005 r. i 63.578,22 zł oraz kwotę 12.911,80 CHF  dla naszych Klientów.
 4. Unieważnienie kredytu Raiffeisen Bank i 76 383,93 zł oraz 61 376,26 CHF dla naszych Klientów. Wygrywamy w Warszawie
 5. Unieważnienie kredytu we frankach Raiffeisen Bank. Wygrywamy w Warszawie w 7 MIESIĘCY
 6. Unieważnienie kredytu Raiffeisen Bank (umowa EFG Eurobank Ergasias S.A. z 2007 r.). Wygrywamy w Warszawie
 7. EKSPRESOWE PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach Raiffeisen Bank. Wygrywamy w Białymstoku w 19 MIESIĘCY
 8. PRAWOMOCNY WYROK unieważnienie kredytu we frankach Raiffeisen Bank. Wygrywamy w Warszawie
 9. Unieważnienie kredytu we frankach Raiffeisen Bank i 105.358,82zł dla naszych Klientów. Klienci nie muszą spłacać RAT!
 10. PRAWOMOCNY WYROK unieważnienie kredytu we frankach Raiffeisen Bank International (EFG Eurobank Ergasias S.A.). Wygrywamy w WARSZAWIE
 11. Unieważnienie kredytu i zasądzenie dla naszych Klientów 39.714,12 zł oraz 41.450,80 CHF od Raiffeisen Bank International (EFG Eurobank Ergasias S.A.). Szybko WYGRYWAMY w Katowicach
 12. PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach Raiffeisen. Wygrywamy w Warszawie
 13. Unieważnienie umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do waluty CHF, zawartej pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. (Raiffeisen Bank International AG). Wygrywamy w Warszawie
 14. Unieważnienie indeksowanego kredytu we frankach Raiffeisen Bank International przeznaczonego na SPŁATĘ kredytu ZŁOTOWEGO. Wygrywamy w Bielsku Białej w 10 MIESIĘCY
 15. PRAWOMOCNY WYROK unieważnienie kredytu Raiffeisen Bank International + Relacja VIDEO NASZ KLIENT OPOWIADA O PROCESIE
 16. Unieważnienie kredytu frankowego Raiffeisen Bank na cele mieszkaniowe z ANEKSEM. Wygrywamy w Gliwicach

Jak sprawdzić czy umowa kredytowa zawarta z Raiffeisen Bankiem jest nieważna?

Kredytobiorca, chcąc sprawdzić wadliwość swojej umowy, może to zrobić online. Dostępna jest aplikacja internetowa skanerCHF.pl, za pomocą których można przeanalizować dokumenty kredytowe pod kątem ich wadliwości – specjalne innowacyjne narzędzie stworzone przez naszą kancelarię.

Sztuczna inteligencja nie przeanalizuje oczywiście indywidualnej sytuacji kredytobiorcy ani nie określi jego statusu w umowie z bankiem. Aby uzyskać pełną wiedzę na temat wadliwości umowy kredytowej z Raiffeisen Bankiem, należy przekazać ją do analizy renomowanej kancelarii frankowej. Dobry prawnik nie tylko pomoże ustalić podstawy prawne, wg których umowę można podważyć w sądzie, ale oszacuje też wartość roszczeń, o które kredytobiorca może się ubiegać.

Czy warto unieważnić umowę frankową z Raiffeisen Bankiem?

Unieważnienie umowy o kredyt w CHF zawartej z Raiffeisen Bankiem to w tej chwili najrozsądniejsza opcja, zwłaszcza że bank nie jest zainteresowany ugodowymi rozwiązaniami, a wręcz postępuje z frankowiczami tak, jak gdyby wyrok TSUE w ich sprawie nigdy nie miał miejsca.

Próby porozumienia się z Raiffeisen Bankiem i szukanie pozasądowych metod zakończenia sporu są w większości przypadków bezcelowe, a wręcz mogą działać na niekorzyść frankowicza – każdy miesiąc zwłoki w pozwaniu banku oznacza jedną przedawnioną ratę, której prawdopodobnie nie będzie już można odzyskać.

Zobacz inne nasze wygrane z bankami

Pokaż więcej

Ile można zyskać, pozywając Raiffeisen Bank za kredyt waloryzowany do CHF?

Potencjalne korzyści frankowicza z pozwania banku zależą oczywiście od tego, jaki wyrok wyda sąd w jego sprawie. Obecnie 97% sporów frankowych kończy się zwycięstwem kredytobiorcy. W samych tylko sądach apelacyjnych statystyka wygranych po stronie frankowiczów wynosi 98,5%. Ok. 92% wyroków to aktualnie unieważnienia umowy w całości. Sądy zwykle zobowiązują w takich przypadkach strony do rozliczenia się w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Jak to wygląda w praktyce?

 • bank, który udzielił kredytu, musi oddać frankowiczowi wszelkie pobrane w ramach umowy kredytowej środki (wszystkie nieprzedawnione raty wraz z odsetkami, prowizje i opłaty dodatkowe przewidziane regulaminem banku)
 • frankowicz po unieważnieniu umowy musi oddać bankowi kwotę otrzymanego kapitału
 • dodatkowo frankowicz może ubiegać się o ustawowe odsetki za zwłokę, których wysokość jest zmienna i zależy od aktualnych stóp procentowych. Wysokość odsetek w sierpniu 2022 roku wynosi 12% w skali roku.

Warto też nadmienić, że bank zobligowany jest do zwrotu nienależnie pobranych środków w tej samej walucie, w której je otrzymał. Gdy zatem frankowicz, chcąc ominąć niekorzystne tabele kursowe banku, kupował na własną rękę franki, a następnie regulował w nich swoje zobowiązanie, otrzyma zwrot również w tej walucie. Biorąc pod uwagę, że kurs franka w ostatnich miesiącach jest bardzo wysoki, może to stanowić dla frankowicza dodatkową korzyść.

Czy Raiffeisen Bank proponuje kredytobiorcom ugody?

Frankowicze nie mogą liczyć na masowe proponowanie ugód frankowych przez ten bank. Raiffeisen twardo stoi na stanowisku, że z jego umowami frankowymi wszystko jest w porządku i mimo nagminnego przegrywania spraw sądowych nic nie wskazuje, aby planował złagodzić ten kurs. Frankowiczom chcącym uwolnić się do abuzywnych postanowień umowy zostaje więc tylko pozew.

Dlaczego pozew wobec Raiffeisen Banku warto złożyć jak najszybciej?

Jest wiele powodów, dla których nie warto zwlekać z decyzją o pozwaniu Raiffeisen Banku za kredyt we frankach. Oto najważniejsze:

 • w październiku 2022 roku TSUE po raz kolejny pochyli się nad sprawami frankowymi w związku z otrzymanymi zapytaniami prejudycjalnymi. Unijny Trybunał weźmie na tapet kwestię przedawnienia roszczeń oraz opłaty za bezumowne korzystanie z kapitału. Jeśli w obu tematach decyzja TSUE będzie jednoznacznie korzystna dla frankowiczów, należy spodziewać się lawiny pozwów i – tym samym – wydłużonego oczekiwania na rozprawę. W tej chwili sądy sprawnie orzekają w postępowaniach frankowych i warto to wykorzystać, by jak najszybciej zacząć cieszyć się wolnością od uciążliwego zobowiązania
 • kredytobiorca, który rozważa pozwanie Raiffeisen Banku, a także spłacił mu już pierwotnie pożyczoną kwotę, może ubiegać się o zabezpieczenie swoich roszczeń i wstrzymać dalszą spłatę rat. Sądy doskonale zdają sobie sprawę, jak wygląda statystyka wygranych po stronie konsumentów, a także jak bardzo zobowiązania frankowe nadwyrężają domowe budżety, dlatego coraz chętniej przystają na wnioski powodów i już na początkowym etapie postępowania wyrażają zgodę na zaprzestanie spłacania kredytu, aż do momentu ogłoszenia wyroku.

Zobacz jak przebiegają sprawy frankowe z bankiem Raiffeisen w sądzie na naszym VideoBlogu

Relacja naszego zadowolonego Klienta który PRAWOMOCNIE wygrał z bankim i pozbył się kredytu frankowego