Kredyty we frankach Bank BPH

Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku jest posiadaczem imponującego portfela kredytów frankowych, którego wartość szacuje się na ok. 10 mld zł. Jak to się stało, że bank, który nie prowadzi od lat działalności operacyjnej w Polsce, obsługuje tak wiele zobowiązań frankowych?

W portfelu spółki znajdują się umowy frankowe przejęte po GE Money Banku, jak również kredyty denominowane zawarte w przeszłości przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. oraz przez sam BPH S.A. W 2016 roku doszło do sprzedaży wydzielonej części aktywów BPH S.A., które wcielono do Alior Banku.

W pierwotnym podmiocie został więc sam toksyczny portfel kredytów waloryzowanych do walut obcych. Co może zrobić ze swoim kredytem frankowicz, który zawarł umowę z BPH S.A. lub którymś z jego prawnych poprzedników? Czy można skutecznie dochodzić unieważnienia umowy frankowej w BPH S.A.?

Jakie wady mają kredyty frankowe w banku BPH S.A.?

Dużą część portfela kredytowego BPH stanowią umowy zawarte przez GE Money Bank. Były to specyficzne produkty, nieco odmienne od tych, do których przyzwyczaiły nas konkurencyjne banki. Przede wszystkim inny był sposób konstruowania mechanizmów przeliczeniowych. Podczas gdy konkurencja opierała się zwykle na autorskich przelicznikach oderwanych od obiektywnych kryteriów, GE Money Bank był nieco bardziej przewidujący w tworzeniu umów kredytowych.

Kurs przeliczeniowy w GE Money Banku był opracowywany z uwzględnieniem kursu średniego NBP, do którego dołączano korektę w postaci marży wyliczanej na podstawie danych z 5 banków. Przez pewien czas więc sądy miały problem z tą grupą kredytów, ponieważ teoretycznie klient miał możliwość samodzielnie wyliczyć kurs stosowany przez bank.

Problem w tym, że GE Money do wyliczenia marży dobierał dane w sposób arbitralny, na co konsument nie miał żadnego wpływu. To sprawiło, że umowy te zostały wzięte na celownik przez UOKiK, który jednoznacznie określił zapisy przeliczeniowe w nich zawarte jako abuzywne. Dziś te klauzule są jedną z przesłanek do unieważnienia umów z dawnym GE Money Bankiem, które obsługuje BPH S.A.

Przykłady wygranych spraw frankowych Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni z BPH S.A. (GE MONEY BANK)

Poniżej prezentujemy kilka przykładów wygranych spraw naszych Klientów wraz z opisem przebiegu sprawy. Nasza Kancelaria obecnie uzyskała już ponad 400 korzystnych wyroków w sprawach frankowych naszych Klientów

 1. Unieważnienie kredytu we frankach GE MONEY BANK (obecnie: Bank BPH S.A.) i 44.721,41 zł oraz 23.836,06 CHF dla naszego Klienta. Wygrywamy w Katowicach
 2. Unieważnienie kredytu we frankach GE MONEY BANK (BPH SA) I 351.986,04 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w Kaliszu
 3. Unieważnienie kredytu GE MONEY BANK (obecnie BPH S.A). Wygrywamy po 1 Rozprawie w Warszawie
 4. Unieważnienie Kredytu we frankach Ge Money Bank ( BPH S.A.) i 623.833,79 zł dla naszych Klientów. Ekspresowo Wygrywamy w Sieradzu
 5. Unieważnienie kredytu we frankach GE Money Bank. Wygrywamy po 1 ROZPRAWIE w SO w SZCZECINIE
 6. Unieważnienie kredytu GE Money Bank (umowa Bank BPH). Wygrywamy w Katowicach
 7. Unieważnienie kredytu BPH S.A. (umowa GE Money Bank). Szybko wygrywamy w Katowicach. 233.014,47 zł dla naszych Klientów
 8. Unieważnienie kredytu GE Money Bank w BIELSKU-BIAŁEJ, 54.853,85 zł oraz 42.738,71 CHF dla NASZYCH Klientów
 9. Unieważnienie kredytu GE Money Bank w GDAŃSKU, 145 079,35 zł + 12 930,50 CHF dla NASZYCH Klientów
 10. PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu GE Money Bank SA (BPH S.A.) z 2009 r. Wygrywamy w SĄDZIE APELACYJNYM W GDAŃSKU
 11. Unieważnienie kredytu we frankach na cele mieszkaniowe GE MONEY BANK (BPH S.A.). Wygrywamy w Katowicach
 12. Unieważnienie kredytu GE MONEY BANK. 133 319,29 zł dla naszego Klienta. Wygrywamy w 12 MIESIĘCY w Katowicach
 13. Unieważnienie kredytu GE Money Bank (BPH S.A.). Wygrywamy w Białymstoku
 14. Ekspresowe unieważnienie kredytu GE MONEY BANK ( BPH S.A.). 58.084,49 zł + 17.750,94 CHF dla naszego Klienta po 1 ROZPRAWIE
 15. Unieważnienie kredytu GE Money Bank (BPH S.A.) . WYGRYWAMY w Warszawie [Wyrok XXVIII C 3717/21]
 16. PRAWOMOCNY WYROK już PO I INSTANCJI w 14 MIESIĘCY! ustalający nieważność umowy BANKU BPH SA (GE MONEY BANK)
 17. Unieważnienie kredytu GE Money Bank S.A. Wygrywamy tym razem w SO w Gdańsku
 18. UNIEWAŻNIENIE KREDYTU GE MONEY BANK (umowa BPH S.A.) – wygrywamy po 2 rozprawach

Jak sprawdzić, czy umowa frankowa zawarta z BPH S.A. jest nieważna?

Najlepszym i jednocześnie najdokładniejszym sposobem na ustalenie wadliwości umowy frankowej jest przekazanie jej do BEZPŁATNEJ analizy przez wyspecjalizowany dział naszej kancelarii frankowej.

Analizie podlegać będzie nie tylko sama umowa, ale wszelkie aneksy do niej – te załączone do dokumentacji w momencie zawierania kredytu, jak i te, którymi bank ewentualnie aktualizował umowę już na etapie realizacji. Kancelaria znajdzie w dokumentacji kredytowej wszelkie postanowienia abuzywne, jak również te sprzeczne z przepisami prawa, które obowiązywało w momencie zawierania umowy. Następnie kancelaria ustali status klienta w relacji z kredytodawcą i opracuje strategię procesową.

Istnieje też możliwość bezpłatnego przeanalizowania umowy frankowej online – służy temu stworzona przez nas aplikacja skanerCHF.pl, która pomaga odnaleźć wszelkie klauzule niedozwolone, jakie zostały wpisane przez bank do dokumentów kredytowych.

Czy unieważnienie umowy frankowej w BPH S.A. jest opłacalne?

Tak, można z całą pewnością stwierdzić, że w zdecydowanej większości przypadków to właśnie unieważnienie umowy w całości jest rozwiązaniem najbardziej opłacalnym dla kredytobiorcy.

Pozwala całkowicie uwolnić się od umowy i jej skutków poprzez potraktowanie jej tak, jak gdyby nigdy nie została zawarta. Drugim korzystnym rozwiązaniem jest sądowe odfrankowienie kredytu, czyli wyeliminowanie z umowy klauzul niedozwolonych i przeliczenie zobowiązania na PLN przy jednoczesnym zachowaniu stawki oprocentowania właściwej dla kredytów frankowych.

Zobacz inne nasze wygrane z bankami

Pokaż więcej

Ile można zyskać, pozywając BPH S.A. za kredyt frankowy?

Kredytobiorca, który pozwie BPH S.A. i doprowadzi do uznania umowy za nieważną, może liczyć na cały szereg korzyści. Są to przede wszystkim:

 • zasądzenie od banku na rzecz kredytobiorcy zwrotu wszystkich spłaconych rat kapitałowo-odsetkowych wraz z kosztami dodatkowymi, takimi jak np. prowizje
 • odzyskanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej
 • uwolnienie hipoteki.

Kredytobiorca musi z kolei rozliczyć się z bankiem jedynie z pierwotnie pożyczonej kwoty.

Jeśli sąd unieważni umowę w oparciu o teorię dwóch kondykcji, bank będzie zobowiązany do zwrotu środków w tej walucie, w której je otrzymał. Zatem gdy kredytobiorca spłacał raty kapitałowo-odsetkowe we frankach, od banku również otrzyma franki – rzecz jednak w tym, że obecny kurs CHF jest dużo wyższy niż jeszcze przed kilkoma laty, frankowicz może w ten sposób powiększyć swoją korzyść o kilkanaście do kilkudziesięciu procent.

Należy też wspomnieć o kwestii ustawowych odsetek za zwłokę, które są przedmiotem roszczeń kredytobiorców w sporach z bankami. Sądy nie są zgodne co do tego, czy kredytobiorcom takowe odsetki się należą, a jeśli tak, to od kiedy. Niemniej jednak setki prawomocnych wyroków w sprawach frankowych jasno pokazują, że w wielu przypadkach dochodzi do zasądzenia takich odsetek, których wartość na chwilę obecną (sierpień 2022) wynosi 12% w skali roku.

Czy BPH S.A. podpisuje ugody z frankowiczami?

BPH S.A. nie jest zainteresowany zawieraniem ugód ze swoimi kredytobiorcami. Wręcz przeciwnie, wzorem Raiffeisen Banku pozywa swoich klientów o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Jak dotąd bez sukcesów, ponieważ sądy nie przychylają się do tych roszczeń i nic nie wskazuje, aby trend ten miał ulec zmianom na korzyść banku.

Nie należy spodziewać się zmiany nastawienia BPH S.A. względem kredytobiorców – ponieważ bank ten nie sprzedaje już produktów w Polsce, a jego aktywa zostały przejęte przez Alior, nie zależy mu na budowaniu wśród społeczeństwa wizerunku instytucji godnej zaufania. Warto jednak podkreślić, że nawet, gdyby bank zmienił zdanie i zaczął oferować ugody wg rekomendacji KNF, nie byłyby one niczym innym jak konwersją kredytu na PLN.

Skutkiem takiej ugody byłaby wówczas zmiana oprocentowania na WIBOR, który jest rekordowo wysoki przez cykliczne podwyżki stóp procentowych.

Dlaczego lepiej nie zwlekać z pozwaniem BPH S.A. za kredyt we frankach?

BPH to tzw. bank-wydmuszka, ma ogromny portfel kredytów frankowych i jednocześnie nie prowadzi działalności, z której mógłby choć częściowo pokryć straty wynikające z ryzyka prawnego, jakie niosą za sobą umowy w CHF.

Jeśli kredyty frankowe będą zbyt wielkim obciążeniem dla spółki, niewykluczone że zostanie ona postawiona w stan upadłości, a to mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której dochodzenie roszczeń od tej instytucji będzie niezwykle trudne, a nawet niemożliwe.

Dlatego zaleca się frankowiczom możliwie szybkie złożenie pozwu, a także wniosku do sądu o dokonanie zabezpieczenia roszczeń. Pozytywna decyzja sądu w odpowiedzi na taki wniosek sprawi, że frankowicz będzie mógł zaprzestać spłaty swojego kredytu już na etapie toczącego się postępowania. Dzięki temu jego potencjalna nadpłata nie będzie się już powiększać, a sam kredytobiorca odetchnie z ulgą, odciążając swój budżet domowy.