Kredyty we frankach PKO BP

Bank PKO BP to jeden z prekursorów, jeśli chodzi o kredyty frankowe w Polsce. Bank ten ma bogaty portfel frankowy, w skład którego wchodzą umowy własne, jak i „odziedziczone” po podmiotach, które nie świadczą już działalności na polskim rynku, jak na przykład Nordea Bank.

O ilości kredytów frankowych obsługiwanych przez PKO BP dobitnie świadczy liczba pozwów, jakie kredytobiorcy wytaczają przeciwko spółce. Pierwszy kwartał 2022 roku PKO BP zamknął z liczbą ponad 14 tysięcy toczących się postępowań.

Tym samym jest na drugim miejscu – zaraz za mBankiem – pod względem liczby pozwów. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane ze zobowiązaniami frankowymi w PKO BP.

Jakie wady prawne występują w umowach frankowych w PKO BP?

Kredyty frankowe w PKO BP były udzielane w oparciu o umowy zawierające liczne wady prawne i klauzule niedozwolone. Konsekwencją stosowania abuzywnych zapisów było zresztą nałożenie na PKO BP wielomilionowej kary – instytucja ta musiała z tego tytułu zapłacić prawie 41 mln zł. Kara została nałożona na bank przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Główną wadą prawną umów frankowych w PKO BP jest sposób, w jaki wyrażona jest w umowie kwota udzielanego kredytu. Podana jest ona we frankach szwajcarskich, a mechanizm jej przeliczania na złotówki opierał się o wewnętrzne tabele kursowe banku.

Efektem tego klient w momencie podpisywania umowy nie wiedział, jaką kwotę w złotówkach ostatecznie dostanie od banku i czy zdoła za jej pomocą zrealizować swój cel kredytowy – np. zakup mieszkania.
Do naruszenia interesów kredytobiorcy dochodziło już na etapie podpisywania umowy. Brak w umowie kwoty udzielonego kapitału wyrażonej w złotówkach jest mocną podstawą do zakwestionowania dokumentu w całości.

Przykłady wygranych spraw frankowych Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni z PKO BP

Poniżej prezentujemy kilka przykładów wygranych spraw naszych Klientów wraz z opisem przebiegu sprawy

 1. Unieważnienie kredytu we frankach PKO BP NORDEA HABITAT. Wygrywamy w Krakowie
 2. Unieważnienie denominowanego kredytu we frankach PKO BP (NORDEA-HABITAT) z 2009 r. Wygrywamy po 1 ROZPRAWIE w Częstochowie
 3. Szybkie unieważnienie kredytu PKO BP WŁASNY KĄT z 2008 r. oraz 393.106,10 zł dla naszego Klienta. Wygrywamy w Płocku
 4. Unieważnienie kredytu we frankach denominowanego PKO BP WŁASNY KĄT HIPOTECZNY na zakup mieszkania. Ekspresowo wygrywamy w Warszawie
 5. Unieważnienie kredytu we frankach PKO BP „WŁASNY KĄT” z 2006 r. na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wygrywamy w Warszawie
 6. Unieważnienie kredytu frankowego konsolidacyjnego denominowanego PKO BP S.A. Wygrywamy w Olsztynie w 11 MIESIĘCY
 7. Unieważnienie kredytu we frankach PKO BP Z 2006 R. i 339.587,26 zł dla naszych Klientów. Szybko wygrywamy w Warszawie w 10 MIESIĘCY.
 8. Unieważnienie kredytu hipotecznego we frankach PKO BP MIX Z 2008 R. Wygrywamy w Katowicach po 1 ROZPRAWIE.
 9. Unieważnienie kredytu PKO BP „WŁASNY KĄT HIPOTECZNY”. Szybko wygrywamy w PŁOCKU. 393.106,10 zł dla naszych Klientów [ Teoria 2 Kondycji ]
 10. Unieważnienie kredytu PKO BP „WŁASNY KĄT”. Wygrywamy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie
 11. UNIEWAŻNIENIE indeksowanego kredytu frankowego PKO BP umowy kredytu mieszkaniowego Nordea-Habitat z 2011 r. Wygrywamy w WARSZAWIE w 9 miesięcy
 12. Unieważnienie umowy kredytu frankowego denominowanego PKO BP „WŁASNY KĄT”. Wygrywamy na 1 ROZPRAWIE w WARSZAWIE
 13. Unieważnienie kredytu frankowego „WŁASNY KĄT” PKO BP z 2005 r. SZYBKO wygrywamy w WARSZAWIE [TEORIA 2 KONDYKCJI]
 14. EKSPRESOWE PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu PKO BP. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w WARSZAWIE
 15. Prawomocne SUPER EKSPRESOWE unieważnienie kredytu PKO BP (Nordea Habitat). Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi
 16. Ekspresowe PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” w 20 MIESIĘCY. WYGRYWAMY w Sądzie Apelacyjnym w WARSZAWIE
 17. Unieważnienie kredytu denominowanego „Własny Kąt” PKO BP z 2008 r. w 6 MIESIĘCY. Wygrywamy w Katowicach
 18. Unieważnienie kredytu Nordea-Habitat PKO BP. Wygrywamy w Katowicach w 14 MIESIĘCY
 19. Unieważnienie kredytu we frankach „Własny Kąt” PKO BP. Wygrywamy w Białymstoku

Jak sprawdzić, czy umowa frankowa zawarta z PKO BP jest nieważna?

Mimo iż zdecydowana większość umów frankowych w PKO BP zawiera takie lub podobne zapisy, aby upewnić się, czy dana umowa jest nieważna z punktu widzenia prawa, najlepiej jest oddać ją do analizy doświadczonej kancelarii prawnej.

Analizie powinna zostać poddana zarówno sama umowa kredytowa, jak i wszelkie aneksy do niej, regulaminy oraz tabele opłat i prowizji.

W Internecie dostępne są także narzędzia online umożliwiające bezpłatną analizę umowy pod kątem występowania w niej klauzul niedozwolonych – taka aplikacja oczywiście daje kredytobiorcy pewne pojęcie o abuzywnym charakterze zobowiązania, jednak aby w pełni sprawdzić wadliwość umowy w kontekście sytuacji frankowicza, konieczny staje się kontakt z prawnikiem lub radcą prawnym.

Dzieje się tak dlatego, że to od sytuacji kredytobiorcy zależy w dużej mierze, jakie są szanse na unieważnienie umowy z PKO BP. Na decyzję sądu mogą mieć wpływ różne czynniki, np. to, czy klient w umowie z bankiem miał status konsumenta, jaka była jego wiedza ekonomiczna w momencie zawierania umowy i czy umowa była indywidualnie negocjowana.

Czy opłaca się unieważnić umowę frankową zawartą z PKO BP?

Pozwanie PKO BP za kredyt we franku szwajcarskim to w tej chwili najlepsza opcja dla kredytobiorcy, który chce poprawić swoją sytuację finansową i jednocześnie uwolnić się od niekorzystnej umowy. Za tym rozwiązaniem przemawiają też obecne statystyki wygranych sądowych, które są jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców.

Zobacz inne nasze wygrane z bankami

Pokaż więcej

Ile może zyskać frankowicz, który pozwie PKO BP za kredyt w CHF?

Kredytobiorca decydujący się na pozew przeciwko bankowi może liczyć na cały wachlarz potencjalnych korzyści. Najwięcej profitów daje oczywiście prawomocne unieważnienie umowy kredytowej z PKO BP w oparciu o teorię dwóch kondykcji.

W takiej sytuacji umowa traktowana jest jako nigdy niezawarta, strony sporu są zaś zobligowane do wzajemnego rozliczenia się ze środków pieniężnych, które pobrały od siebie w ramach unieważnionej umowy. Wygląda to następująco:

 • PKO BP oddaje swojemu kredytobiorcy wszelkie środki pobrane od niego w ramach spłaty zobowiązania – w tym zarówno raty wraz z odsetkami, jak i opłaty dodatkowe i prowizje. Zwrot środków powinien nastąpić w tej samej walucie, w jakiej bank je otrzymał
 • kredytobiorca zostaje zobowiązany do oddania na rzecz PKO BP kwoty otrzymanego w ramach uruchomionego kredytu kapitału
 • jeżeli kredytobiorca spłacał swoje raty kapitałowo-odsetkowe bezpośrednio we frankach, dziś skorzysta na różnicy pomiędzy kursem historycznym, a obecną wartością helweckiej waluty
 • kredytobiorca może rościć także o odsetki ustawowe za opóźnienie. Kwota takich odsetek to na chwilę obecną 12% w skali roku. Potencjalna korzyść wynikająca z odsetek ustawowych dla przedmiotu sporu o wartości 400 tys. zł w przypadku, gdy spór sądowy będzie trwał 3 lata, to 144 tysiące złotych. Kwota ta dotyczy sytuacji, w której przedsądowe wezwanie do zapłaty zostałoby wysłane do banku w lipcu br., a prawomocny wyrok nastąpiłby dokładnie 3 lata później.

Czy warto zdecydować się na ugodę frankową z PKO BP?

PKO BP był pierwszym bankiem, który przystąpił do pilotażu ugodowego wg rekomendacji KNF. Dzięki temu to właśnie ten bank uzyskał najlepsze wyniki z tytułu proponowanych ugód, które cieszyły się przez jakiś czas sporym zainteresowaniem. Było to jednak jeszcze w roku ubiegłym, gdy cykl podwyżek stóp procentowych dopiero się rozpoczynał i nikt nie spodziewał się, że będzie trwał nieprzerwanie przez wiele miesięcy, w konsekwencji czego rata kredytów złotowych szybko się podwoi. To ważne, bowiem ugoda z PKO BP to w praktyce konwersja kredytu frankowego na złotowy. Wiąże się to oczywiście też ze zmianą stawki oprocentowania kredytu – wskaźnik SARON, właściwy dla zobowiązań frankowych, zostaje zastąpiony przez nasz rodzimy WIBOR.

Frankowicz w takiej sytuacji staje się więc kredytobiorcą złotowym – ze wszystkimi tego konsekwencjami. W obecnej sytuacji ekonomicznej decyzja o ugodzie z PKO BP powinna więc zostać uznana za bardzo niekorzystną.

Czy złożenie teraz pozwu frankowego przeciwko PKO BP to dobry pomysł?

Kredytobiorca, który spłaca cały czas swoje zobowiązanie frankowe, a także ten, który już zakończył spłatę kredytu, nie powinien zwlekać z pozwem wobec PKO BP. Powodów jest co najmniej kilka:

 • duże zainteresowanie pozwami powoduje, że sądy okręgowe są przeciążone ilością spraw frankowych. To wpływa na wydłużający się czas postępowań – nierzadko na pierwszą rozprawę trzeba czekać kilkanaście miesięcy. Zwlekanie z pozwaniem PKO BP powoduje, że kredytobiorca odwleka uzyskanie potencjalnej korzyści w czasie
 • roszczenia kredytobiorcy mogą ulec przedawnieniu – w lipcu 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące przedawnienia. Po tej dacie przedawnienie dla rat kredytowych następuje już po 6 latach od ich zapłaty. Wcześniejsze raty przedawniają się po 10 latach. Te terminy dotyczą jednak konsumentów. Roszczenia przedsiębiorców wobec banku przedawniają się już po upływie 3 lat
 • kredytobiorca, który pozwie PKO BP za kredyt we frankach, może wnioskować o zabezpieczenie swoich roszczeń i zawieszenie spłaty rat kredytu na czas trwającego sporu sądowego. Jeśli sąd rozpatrzy wniosek pozytywnie, frankowicz już na tym etapie może przestać spłacać swój kredyt i spokojnie czekać na prawomocny wyrok.