Kredyty we frankach GE Money Bank

GE Money Bank to podmiot, który w przeszłości udzielał kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego, a obecnie nie prowadzi już działalności. Spadkobiercą umów podpisanych przez GE Money Bank był BPH, który został następnie przejęty przez Alior Bank.

Działalność banku BPH jest w tej chwili ograniczona do obsługi udzielonych w przeszłości kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej. To, że GE Money Bank zakończył działalność, nie oznacza, że nie można go skutecznie pozwać za kredyt we frankach.

Wręcz przeciwnie, kredytobiorca może dochodzić swoich roszczeń, o ile nie uległy one jeszcze przedawnieniu. O terminach przedawnienia, wadach prawnych umów frankowych w GE Money Banku i potencjalnych korzyściach wynikających z pozwania banku opowiemy w dalszej części tekstu.

Jakie wady prawne miały umowy kredytowe indeksowane do CHF w GE Money Banku?

Kredyty frankowe w GE Money Banku były produktami indeksowanymi do franka szwajcarskiego. We wzorcach umów, które bank proponował swoim klientom, jest wiele zapisów, które dziś sądy jednoznacznie uznają za klauzule niedozwolone.

GE Money Bank odwoływał się w swoich umowach do własnych tabel kursowych, na podstawie których przeliczane było saldo zadłużenia. Ale to nie wszystko – kredytobiorca nie mógł mieć pewności również co do tego, na jakich zasadach przeliczane będą jego miesięczne raty. Bank stosował w tym celu kurs sprzedaży franka ustalany w oparciu o wspomniane już własne tabele kursowe.

Niekorzystny przelicznik był stosowany także w przypadku samej wypłaty kapitału, która następowała w oparciu o arbitralnie ustalony kurs kupna. Dziś takie umowy są uznawane za sprzeczne z interesem konsumenta i w większości są unieważniane przez sądy okręgowe i rejonowe.

Przykłady wygranych spraw frankowych Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni z GE MONEY BANK

Poniżej prezentujemy kilka przykładów wygranych spraw naszych Klientów wraz z opisem przebiegu sprawy. Nasza Kancelaria obecnie uzyskała już ponad 400 korzystnych wyroków w sprawach frankowych naszych Klientów

 1. Unieważnienie kredytu we frankach GE MONEY BANK (obecnie: Bank BPH S.A.) i 44.721,41 zł oraz 23.836,06 CHF dla naszego Klienta. Wygrywamy w Katowicach
 2. Unieważnienie kredytu we frankach GE MONEY BANK (BPH SA) I 351.986,04 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w Kaliszu
 3. Unieważnienie kredytu GE MONEY BANK (obecnie BPH S.A). Wygrywamy po 1 Rozprawie w Warszawie
 4. Unieważnienie Kredytu we frankach Ge Money Bank ( BPH S.A.) i 623.833,79 zł dla naszych Klientów. Ekspresowo Wygrywamy w Sieradzu
 5. Unieważnienie kredytu we frankach GE Money Bank. Wygrywamy po 1 ROZPRAWIE w SO w SZCZECINIE
 6. Unieważnienie kredytu GE Money Bank (umowa Bank BPH). Wygrywamy w Katowicach
 7. Unieważnienie kredytu BPH S.A. (umowa GE Money Bank). Szybko wygrywamy w Katowicach. 233.014,47 zł dla naszych Klientów
 8. Unieważnienie kredytu GE Money Bank w BIELSKU-BIAŁEJ, 54.853,85 zł oraz 42.738,71 CHF dla NASZYCH Klientów
 9. Unieważnienie kredytu GE Money Bank w GDAŃSKU, 145 079,35 zł + 12 930,50 CHF dla NASZYCH Klientów
 10. PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu GE Money Bank SA (BPH S.A.) z 2009 r. Wygrywamy w SĄDZIE APELACYJNYM W GDAŃSKU
 11. Unieważnienie kredytu we frankach na cele mieszkaniowe GE MONEY BANK (BPH S.A.). Wygrywamy w Katowicach
 12. Unieważnienie kredytu GE MONEY BANK. 133 319,29 zł dla naszego Klienta. Wygrywamy w 12 MIESIĘCY w Katowicach
 13. Unieważnienie kredytu GE Money Bank (BPH S.A.). Wygrywamy w Białymstoku
 14. Ekspresowe unieważnienie kredytu GE MONEY BANK ( BPH S.A.). 58.084,49 zł + 17.750,94 CHF dla naszego Klienta po 1 ROZPRAWIE
 15. Unieważnienie kredytu GE Money Bank (BPH S.A.) . WYGRYWAMY w Warszawie [Wyrok XXVIII C 3717/21]
 16. PRAWOMOCNY WYROK już PO I INSTANCJI w 14 MIESIĘCY! ustalający nieważność umowy BANKU BPH SA (GE MONEY BANK)
 17. Unieważnienie kredytu GE Money Bank S.A. Wygrywamy tym razem w SO w Gdańsku
 18. UNIEWAŻNIENIE KREDYTU GE MONEY BANK (umowa BPH S.A.) – wygrywamy po 2 rozprawach

Jak sprawdzić, czy umowa frankowa w GE Money Bank jest nieważna?

Najskuteczniejszym sposobem na kompleksowe sprawdzenie, czy umowa o kredyt frankowy zawarta z GE Money Bankiem jest nieważna, jest przekazanie jej do analizy doświadczonej kancelarii prawnej. Tego rodzaju kancelaria powinna specjalizować się właśnie w kredytach frankowych, najlepiej, aby miała na swoim koncie trzycyfrową liczbę wygranych spraw przeciwko bankom. Aby analiza była jak najbardziej miarodajna, należy wysłać lub przekazać do kancelarii zarówno samą umowę kredytową, jak i aneksy do niej wraz z regulaminem i tabelami opłat i prowizji.

Kancelaria przeanalizuje nie tylko występowanie w umowie klauzul abuzywnych, ale również ustali status kredytobiorcy w relacji z bankiem. Aby kredytobiorca mógł powołać się na obecność w umowie klauzul niedozwolonych, musi mieć bowiem status konsumenta.

W przypadku przedsiębiorcy kancelaria reprezentująca kredytobiorcę będzie musiała powołać się przed sądem na inne przepisy kodeksu cywilnego.
Umowę kredytową można też wstępnie przeanalizować dzięki internetowym aplikacjom wyszukującym klauzule niedozwolone. Przykładem takiego narzędzia jest skanerCHF.pl.

Czy opłaca się unieważnić umowę frankową w GE Money Bank?

Biorąc pod uwagę liczne niekorzystne dla kredytobiorcy zapisy umowne, rosnący kurs franka względem złotówki i całkowitą niechęć następcy GE Money Bank do podpisywania ugód z klientami, pozwanie banku i dążenie do unieważnienia umowy to najlepszy możliwy wybór.

Do tego kroku powinna zachęcić kredytobiorców również aktualna statystyka wygranych – w I kwartale 2022 roku kredytobiorcy wygrali 97% spraw frankowych przeciwko bankom.

W sądach II instancji wynik ten był jeszcze lepszy i wyniósł 98,5%. Linia orzecznicza w sporach frankowiczów z bankami stoi jednoznacznie po stronie kredytobiorców, dlatego nie należy obawiać się pozwania banku.

Zobacz inne nasze wygrane z bankami

Pokaż więcej

Ile można zyskać pozywając GE Money Bank za kredyt we frankach?

Wg statystyk spraw frankowych z I kwartału 2022 roku, aż 92% postępowań tego rodzaju kończy się unieważnieniem umowy. Kolejne 4% to tzw. odfrankowienia kredytów, czyli przeliczenie zobowiązania na PLN i pozostawienie pierwotnej stawki oprocentowania.

Oba typy wyroków są korzystne dla kredytobiorcy, ponieważ jednak unieważnienia kredytu zdecydowanie dominują w aktualnym polskim orzecznictwie i są też najbardziej opłacalną formą zakończenia sporu z bankiem, omówimy profity wynikające z tego rodzaju rozwiązania.

Sądy unieważniają obecnie umowy frankowe w oparciu o teorię dwóch kondykcji.
Powoduje to, że wraz z uznaniem umowy za nieważną dochodzi do powstania dwóch odrębnych roszczeń – tego należącego do kredytobiorcy i tego należącego do banku. Strony są zobowiązane do wzajemnego rozliczenia się ze wszelkich pobranych od siebie środków. Wygląda to następująco:

 • klient GE Money Banku oddaje kredytodawcy pierwotnie pożyczoną kwotę (wypłacony kapitał kredytu)
 • GE Money Bank oddaje swojemu klientowi wszystkie środki pieniężne, które pobrał od niego w ramach spłaty kredytu przez lata obowiązywania unieważnionej umowy. Zwrot środków powinien nastąpić w tej samej walucie, w której kredytobiorca spłacał je bankowi
 • kredytobiorca może również rościć od banku o ustawowe odsetki za zwłokę. Kwota odsetek jest zmienna – zależy od aktualnych stóp procentowych. Im wyższe stopy procentowe, tym wyższe ustawowe odsetki za zwłokę – w lipcu 2022 roku, po 10 podwyżkach stóp procentowych, jakie nastąpiły w przeciągu ostatnich miesięcy, odsetki te wynoszą już 12% w skali roku.

Reasumując, kredytobiorca, który doprowadzi do prawomocnego unieważnienia swojej umowy frankowej, zyskuje w gruncie rzeczy darmowy kredyt, bez żadnych dodatkowych kosztów w postaci odsetek, opłat i prowizji. Dodatkowo może powiększyć swoją korzyść o różnice pomiędzy historycznym a aktualnym kursem CHF oraz ustawowe odsetki za opóźnienie, jeśli oczywiście sąd je przyzna.

Czy GE Money Bank oferuje ugody frankowe?

Następca GE Money Bank, czyli BPH, nie przystąpił do pilotażu ugód według rekomendacji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Mimo iż założenia KNF i tak nie są korzystne dla kredytobiorców, gdyż prowadzą do konwersji kredytu z CHF do PLN, należy podkreślić, że bank nie tylko jest niechętny polubownym rozwiązaniom, ale aktywnie stara się zniechęcać swoich klientów do składania pozwów poprzez działania wyprzedzające.

To właśnie BPH jest jednym z tych banków, które najczęściej wystosowują wobec swoich klientów słynne już pozwy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Sądy na masową skalę oddalają te roszczenia, więc kredytobiorca nie powinien z ich powodu rezygnować z pozwu.

Czy warto już teraz pozwać GE Money Bank za kredyt we frankach?

Pozew wobec GE Money Banku to coś, co kredytobiorca powinien zrobić jak najszybciej. Głównym powodem jest bieg terminu przedawnienia – ponieważ większość kredytów frankowych została udzielona już kilkanaście lat temu, a roszczenia kredytobiorców przedawniają się maksymalnie po 10 latach (dotyczy tylko rat spłacanych do lipca 2018 roku, późniejsze przedawniają się już po 6 latach), każdy miesiąc opóźnienia w złożeniu pozwu pomniejsza de facto potencjalną kwotę roszczenia wobec banku.

Zwlekać z pozwem nie powinni szczególnie przedsiębiorcy i wszystkie osoby, których status konsumenta w relacji z bankiem nie jest zupełnie pewny. W przypadku podmiotów, które zaciągnęły kredyt frankowy na potrzeby działalności gospodarczej, roszczenie przedawnia się już po 3 latach.

W sporach z GE Money Bankiem nie należy zapominać o dodatkowym narzędziu, jakie do dyspozycji ma kredytobiorca. Jest to tzw. zabezpieczenie roszczeń, o które można wnioskować w sądzie. Jeśli sąd przyzna kredytobiorcy prawo do zabezpieczenia roszczeń, oznaczać to będzie, że powód może zaprzestać spłaty kredytu już w trakcie trwania postępowania.

To ważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że spór sądowy może trwać łącznie nawet 2-3 lata, a banki zwykle odwołują się od niekorzystnych dla siebie wyroków I instancji. Sąd nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytobiorcy o zabezpieczenie roszczeń. Prawdopodobieństwo korzystnej decyzji wzrasta, gdy:

 • frankowicz spłacił już wobec banku kwotę pierwotnie udzielonego kapitału
 • bank, który został pozwany przez frankowicza, nie prowadzi już działalności w Polsce lub jest zagrożony upadłością

Ponieważ GE Money Bank nie funkcjonuje już na rynku, prawdopodobieństwo uzyskania sądowego zabezpieczenia roszczeń i tym samym legalnego zawieszenia dalszej spłaty kredytu do czasu wyroku znacząco wzrasta.