Separacja przed rozwodem – kiedy warto się na to zdecydować?

Jeśli w małżeństwie pojawiają się problemy z którymi małżonkowie nie potrafią sobie poradzić, to wcześniej czy później pojawia się myśl o złożeniu pozwu rozwodowego. Orzeczenie rozwodu powoduje, że małżeństwo dwóch osób zostaje definitywnie zakończone, rozwodu nie da się cofnąć, a jeśli byli małżonkowie będą chcieli po raz kolejny spróbować stworzyć związek, to będą musieli wziąć następny ślub.

W niektórych więc przypadkach zdecydowanie lepszym rozwiązaniem od rozwodu jest orzeczenie separacji, która choć bardzo podobna do rozwodu, nie powoduje kategorycznego końca małżeństwa, a małżonkom daje czas do spokojnych przemyśleń i podjęcia bardziej roztropnych decyzji.

Separacja może zostać orzeczona między małżonkami, jeżeli nastąpił zupełny rozkład pożycia, w przeciwieństwie więc do rozwodu, rozkład pożycia nie musi być trwały, zatem separacja zasadna będzie wówczas, gdy istnieje jeszcze szansa, że małżonkowie powrócą do wspólnego pożycia. Tak jak w przypadku rozwodu, orzeczenie separacji jest jednakże niedopuszczalne jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Przy orzekaniu separacji sąd zobowiązany jest orzec o winie rozkładu pożycia, chyba że małżonkowie zgodnie wniosą o zaniechanie orzekania o winie, a także o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem, obowiązku alimentacyjnym i o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania małżonków będących w separacji. Co do zasady, orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, małżonek pozostający w separacji nie może jednakże zawrzeć kolejnego małżeństwa. Istotne jest, że separacja może zostać zniesiona, z momentem zaś zniesienia separacji ustają jej wszystkie skutki, małżonkowie powracają więc wówczas do wspólnego pożycia.

Decyzja o przeprowadzeniu separacji, będzie więc uzasadniona w szczególności wówczas, gdy małżonkowie darzą się uczuciem i widzą wspólną przyszłość, jednakże potrzebują nieco czasu by nabrać dystansu i pewne kwestie sobie przemyśleć. Separacja stanowi również swego rodzaju symulację tego, jak może życie małżonków wyglądać po rozwodzie, a więc jak będzie wyglądać kwestia opieki i spotkań z dziećmi, obowiązku alimentacyjnego i przede wszystkim tego jak dzieci odnajdą się w nowej sytuacji.

Separacja będąca rozwiązaniem mniej radykalnym niż rozwód jest więc zdecydowanie lepsza dla par, które widzą szansę na uratowanie małżeństwa, często bowiem rozłąka pozwala spojrzeć na konfliktowe sytuacje pod innym kątem, z dystansu i bardziej obiektywnie, co pozwala na wysnucie bardziej konstruktywnych wniosków. Niestety nie w każdym przypadku po orzeczeniu separacji małżonkowie dojdą do porozumienia, często separacja stanowi bowiem wstęp do rozwodu, choć oczywiście może również doprowadzić do pojednania się małżonków.

Jesteś zdecydowany na rozwód – przygotuj się do niego – zobacz nasz blog

www.sprawy-rozwodowe.info 

W praktyce da się również zauważyć, iż separacja stanowi jakby ostrzeżenie dla partnera, jasny sygnał, że jeżeli współmałżonek nie zmieni swojego zachowania i nie zadba o poprawę relacji w małżeństwie, wówczas związek zakończy się rozwodem. Bardzo często to mężowie zakładają, że kobieta nie zdecyduje się na rozwód, gdyż brak jej odwagi, bądź uważają, że sobie po prostu nie poradzi, wniesieniem zaś pozwu o separację żona daje małżonkowi sygnał, że jest gotowa podjąć ryzyko, zawalczyć o siebie i jeśli ich wspólne życie się nie zmieni, wówczas jest zdecydowana na wystąpienie o rozwód. Separacja jest więc dobrym rozwiązaniem dla wszystkich tych małżonków, którzy mimo przeciwności, chcą jeszcze dać szansę swojemu małżeństwu i widzą możliwość jego kontynuowania.

Podobnie jak w przypadku rozwodu, sądem właściwym do przeprowadzenia postępowania o separację jest sąd okręgowy, istotne jednakże jest, że może ona zostać orzeczona zarówno po przeprowadzeniu zwykłego postępowania, a więc procesu, jak również orzeczenie może zostać wydane w trybie nieprocesowym. W postępowaniu nieprocesowym rozpoznawane są sprawy o separację na zgodny wniosek małżonków oraz sprawy o zniesienie separacji. Zgodny wniosek małżonków może zostać wyrażony zarówno w jednym piśmie procesowym- wniosku o separację, jak i w odrębnych pismach procesowych, czyli w dwóch wnioskach lub we wniosku i w odpowiedzi na wniosek. Natomiast sprawy o separację na żądanie jednego z małżonków rozpoznawane są w procesie, wówczas należy więc złożyć pozew o separację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.