Postępowanie rozwodowe kojarzy się przede wszystkim ze stresem, niepewnością oraz długim czasem oczekiwania na uzyskanie rozstrzygnięcia. Rozwód nie rzadko wymaga ponadto dużego zaangażowania i zwykle jest wyczerpujący emocjonalnie, w zależności jednakże od tego jak to postępowanie się kształtuje i w jaki sposób się toczy, rozwód może być również bardzo kosztowny.

Niezależnie od tego czy rozwodzący się małżonek skorzysta z usług profesjonalnego pełnomocnika, który będzie go reprezentować w postępowaniu, czy też na taką pomoc się nie zdecyduje, zawsze należy uiścić opłatę od pozwu rozwodowego, która wynosi 600 zł.

Opłata ta jest stała, czyli w przypadku każdego pozwu o rozwód jest ona w takiej samej wysokości, a obowiązek jej uiszczenia spoczywa na powodzie, czyli na małżonku, który wnosi do sądu pozew rozwodowy i inicjuje całe postępowanie. Istotne jednakże jest, że jeżeli orzeczenie rozwodu nastąpi na zgodny wniosek stron i bez orzekania o winie, wówczas sąd z urzędu zwróci połowę uiszczonej opłaty, a więc 300 zł, gdy wyrok w sprawie się uprawomocni.

Pamiętać jednak należy, iż rozwód w takim przypadku musi być zgodny, jeśli zatem np. pozwany małżonek żądać będzie rozwodu z orzekaniem o winie to sąd winę będzie zobowiązany ustalić i wówczas nie dojdzie po zakończeniu postępowania do zwrotu połowy uiszczonej opłaty od pozwu.

Poza opłatą od pozwu w toku postępowania sądowego mogą pojawić się również inne koszty, które rozwodzący się małżonkowie będą zobowiązani ponieść, np. koszty sporządzenia opinii przez biegłego specjalistę czy przeprowadzenia badań przez placówkę specjalistyczną, konieczność ich poniesienia oraz wysokość zależy jednakże od okoliczności danej sprawy, nie w każdym postępowaniu rozwodowym więc one powstaną.

Koszty postępowania rozwodowego znacznie jednak mogą poszybować w górę, gdy rozwodzący się małżonek postanowi do sprawy zaangażować profesjonalnego pełnomocnika, a więc adwokata lub radcę prawnego. Trudno jednakże jednoznacznie wskazać z jakim wydatkiem należy się liczyć, gdy postępowanie rozwodowe ma prowadzić prawnik, wiele zależy bowiem od stanu faktycznego sprawy i nakładu pracy pełnomocnika w takim postępowaniu.

Jeśli bowiem rozwód ma nastąpić bez orzekania o winie, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, to takie postępowanie nie będzie szczególnie skomplikowane, przez co i wynagrodzenie pełnomocnika będzie niższe. Tak samo będzie w przypadku, gdy między małżonkami nie ma spornych kwestii co do dzieci.

Przeczytaj także:

Mieszkasz za granicą i chcesz się rozwieść – zobacz jak to zrobić?

Chcę rozwodu, ale mąż twierdzi że nadal mnie kocha. Co zrobić gdy druga strona nie zgadza się na rozwód?

Jakie dowody zgromadzić, aby uzyskać rozwód z winy małżonka cierpiącego na zaburzenia osobowości typu borderline?

Jeżeli zaś w rozwodzie co prawda pojawia się żądanie zaniechania orzekania o winie, jednak co do spraw dotyczących dzieci małżonkowie zgodni nie są i występuje na tym tle między nimi konflikt, wówczas i postępowanie rozwodowe będzie bardziej zawiłe, a więc i pełnomocnik będzie oczekiwać wyższego wynagrodzenia za swoje usługi.

Natomiast najbardziej czasochłonne, ale również i najbardziej kosztowne, są rozwody w których ustalana jest wina rozkładu pożycia i w których małżonkowie nie mogą się porozumieć w sprawach dotyczących dzieci, gdyż takie rozwody są zwykle bardzo dynamiczne i wymagają szybkiego podejmowania działań, nie rzadko bardzo intensywnych. Koszt zatrudnienia pełnomocnika w głównej mierze zależy zatem od wzajemnych relacji małżonków i od tego jaki mają one wpływ na proces rozwodowy.

Jak to jednak w życiu bywa, w toku postępowania może się wiele zmienić, małżonkowie mogą np. zrezygnować z orzeczenia o winie lub mogą osiągnąć konsensusu w sprawach dotyczących dzieci, i wówczas bardzo skomplikowane postępowanie rozwodowe stanie się znacznie prostsze i krótsze, warto zatem zlecając prowadzenie sprawy pełnomocnikowi i ustalając jego wynagrodzenie zwrócić na to uwagę i np. zastrzec, że w razie polubownego rozwiązania spornych kwestii wynagrodzenie za świadczone usługi będzie odpowiednio niższe.

Pamiętać również należy, że wynagrodzenie, które należne będzie pełnomocnikowi za prowadzenie postępowania, zwykle nie obejmuje jego stawiennictwa na rozprawie i za tą czynność pełnomocnik naliczy odrębną opłatę. Jeśli więc rozpraw będzie sporo, bo całe postępowanie rozwodowe jest skomplikowane, to również przez to koszty takiego procesu wzrosną.

Wybierając pełnomocnika warto również zwrócić uwagę w jakiej odległości prowadzi on działalność od sądu właściwego do rozpoznania sprawy, jeśli bowiem np. pełnomocnik będzie z Krakowa, a sprawa toczyć się będzie przed sądem w Warszawie, to koszty stawiennictwa na rozprawie zdecydowanie wzrosną, gdyż pełnomocnik będzie mieć wyższe koszty dojazdu, jak również zdecydowanie więcej czasu będzie potrzebować, żeby dotrzeć do sądu.

POTRZEBUJESZ POMOCY W SPRAWIE ROZWODOWEJ – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *