Jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem, gdy małżonek uporczywie je utrudnia?

Kontakty z dzieckiem są, obok alimentów, najczęstszą przyczyną konfliktów pomiędzy byłymi partnerami, i niestety często się zdarza, że rodzic u którego dziecko stale przebywa, nie respektuje […]

Co zrobić w przypadku uprowadzenia dziecka za granicę (porwanie rodzicielskie)?

Porwanie rodzicielskie, zgodnie z § 2 pkt 5 Zarządzenia Nr 124 Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku […]

JAK WYGLĄDA ROZPRAWA O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

TAGI: ADWOKAT RODZINNY WARSZAWA / ADWOKAT OPIEKA NAD DZIECKIEM / KANCELARIA ADWOKACKA WARSZAWA KONTAKTY Z DZIECKIEM Pozbawienie władzy rodzicielskiej to instytucja prawna wciąż jeszcze budząca liczne […]

ZMIANA ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE WYKONYWANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ CZYLI OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, iż dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, aż do uzyskania pełnoletniości, natomiast samo pojęcie władzy rodzicielskiej to w szczególności prawo i obowiązek rodziców […]