Uznawanie wyroków sądów zagranicznych w Polsce.

Generalną zasadą jest, że orzeczenia stanowione przez sądy konkretnego państwa, wywierają skutek prawny tylko na terytorium na którym zostały wydane, zatem, aby wyrok sądu zagranicznego mógł […]