CZY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O ALIMENTY W TRAKCIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA?

Jak wynika z praktyki, bardzo znajomą kwestią są alimenty na rzecz małoletnich dzieci czy też jednego z małżonków po rozwodzie, bądź też alimenty na dziecko pochodzące […]

KIEDY SĄD NIE USTANOWI ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ MIĘDZY MAŁŻONKAMI POMIMO ZŁOŻONEGO POWÓDZTWA?

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r. i o. „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w […]

PONOWNY ŚLUB A ALIMENTY

Orzeczenie rozwodu przez sąd nie tylko powoduje rozwiązanie małżeństwa, ale jest również źródłem kształtującym prawa oraz obowiązki między byłymi małżonkami wynikające z dotychczasowego wspólnego pożycia. Jednym […]

APELACJA W SPRAWIE O PODZIAŁ MAJĄTKU

Od postanowienia sądu pierwszej instancji, orzekającego co do istoty sprawy w przedmiocie podziału majątku dorobkowego małżonków, przysługuje apelacja zgodnie z treścią art. 518 k.p.c. Apelację składa […]