JAK PODWYŻSZYĆ LUB OBNIŻYĆ ALIMENTY

Adwokat Warszawa – sprawy alimentacyjne i majątkowe Jako doświadczony adwokat przedstawiam Państwu regulacje, dotyczące procedur prawnych związanych ze zmianą wysokości świadczeń alimentacyjnych.

CZY WARTO WALCZYĆ O ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE GDY SĄ KU TEMU PRZESŁANKI?

Warszawa – sprawy rozwodowe Sprawy dotyczące rozwodu są niestety dość powszechne. Warszawa, w której praktykuję, to ośrodek, w którym co roku ma miejsce tysiące spraw sądowych […]

CZY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O ALIMENTY W TRAKCIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA?

Jak wynika z praktyki, bardzo znajomą kwestią są alimenty na rzecz małoletnich dzieci czy też jednego z małżonków po rozwodzie, bądź też alimenty na dziecko pochodzące […]

KIEDY SĄD NIE USTANOWI ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ MIĘDZY MAŁŻONKAMI POMIMO ZŁOŻONEGO POWÓDZTWA?

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r. i o. „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w […]