PRZEBIEG ROZPRAWY W SPRAWACH O OKREŚLENIE SPOSOBU WYKONYWANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Władza rodzicielska, na gruncie obowiązujących przepisów, jest nie tylko prawem, ale jednocześnie obowiązkiem rodziców wobec małoletniego dziecka i przejawia się w wychowywaniu małoletniego, sprawowaniu pieczy nad […]

Polisolokaty – jak odzyskać pieniądze i uniknąć opłaty likwidacyjnej

Polisolokaty Temat polislokat budził w ciągu ostatnich miesięcy żywe zainteresowanie zarówno mediów, jak i organów administracji publicznej. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona istota polislokat, możliwe zagrożenia […]

JAK PRZEBIEGA PODZIAŁ MAJĄTKU, O CO MOŻE ZAPYTAĆ SĄD NA ROZPRAWIE ?

Co do zasady przyjąć należy, iż sądy podczas rozprawy rozwodowej nie wyrokują w zakresie podziału majątku. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której strony […]

O CO PYTA SĄD NA SPRAWIE ROZWODOWEJ? I JAK SIĘ DO NIEJ PRZYGOTOWAĆ

Adwokat rozwodowy radzi Jako adwokat prowadzę w Warszawie wiele spraw o rozwód. Stąd wiem też, że jest to trudne przeżycie emocjonalne dla obydwu stron. W związku […]