Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty – pozew zbiorowy czy indywidualny?

Polisolokaty – jak odzyskać pieniądze? Na wstępie należy wyjaśnić czym tak w ogóle są „polisolokaty”. Tzw. „polisolokaty” lub polisy inwestycyjne to potoczna nazwa indywidualnego lub grupowego […]

Niedozwolone klauzule w umowie kredytu we frankach szwajcarskich. Jak z nimi walczyć?

Jak unieważnić zapisy umowy kredytowej indeksowanej lub denominowanej we frankach szwajcarskich? Unieważnienie kredytu we frankach. W przypadku posiadania kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich, koniecznie należy dokładnie […]

ZMIANA ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE WYKONYWANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ CZYLI OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, iż dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, aż do uzyskania pełnoletniości, natomiast samo pojęcie władzy rodzicielskiej to w szczególności prawo i obowiązek rodziców […]

PRZEBIEG ROZPRAWY W SPRAWACH O OKREŚLENIE SPOSOBU WYKONYWANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Władza rodzicielska, na gruncie obowiązujących przepisów, jest nie tylko prawem, ale jednocześnie obowiązkiem rodziców wobec małoletniego dziecka i przejawia się w wychowywaniu małoletniego, sprawowaniu pieczy nad […]