Skutki wyroku trybunału konstytucyjnego w sprawie bankowych tytułów egzekucyjnych

tagi: CO ZROBIĆ GDY BANK WYSTAWI BTE, JAK WALCZYĆ W PRZYPADKU WYSTAWIENIA BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO 1. Charakterystyka prawna bankowego tytułu egzekucyjnego Art. 96 ust. 1 ustawy […]

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty – pozew zbiorowy czy indywidualny?

Polisolokaty – jak odzyskać pieniądze? Na wstępie należy wyjaśnić czym tak w ogóle są „polisolokaty”. Tzw. „polisolokaty” lub polisy inwestycyjne to potoczna nazwa indywidualnego lub grupowego […]

Niedozwolone klauzule w umowie kredytu we frankach szwajcarskich. Jak z nimi walczyć?

Jak unieważnić zapisy umowy kredytowej indeksowanej lub denominowanej we frankach szwajcarskich? Unieważnienie kredytu we frankach. W przypadku posiadania kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich, koniecznie należy dokładnie […]

ZMIANA ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE WYKONYWANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ CZYLI OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, iż dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, aż do uzyskania pełnoletniości, natomiast samo pojęcie władzy rodzicielskiej to w szczególności prawo i obowiązek rodziców […]