Kiedy można się ubiegać o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, jakie korzyści przynosi takie zakończenie postępowania?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest instytucją, która polega na wstrzymaniu reakcji karnej na popełnione przestępstwo, jeśli sprawca spełnia przesłanki wskazane w ustawie, a więc pomimo że […]

Kiedy nie należy się spieszyć z rozwodem i zdecydować na rozwód z orzekaniem o winie?

Na długość postępowania rozwodowego, poza oczywiście znacznym obłożeniem sądu sprawami, duży wpływ ma również to o jaki rozwód strony się ubiegają, a więc z orzekaniem czy […]

Kto i kiedy może wnieść powództwo o zaprzeczenie ojcostwa?

Zdrada stanowi bardzo częstą przyczynę rozwodów, jednakże w przypadku zdradzających żon staje się tym bardziej dotkliwa, gdy okazuje się, że kobieta spodziewa się dziecka z innym […]

Szybki, ale korzystny rozwód – czy to możliwe?

Proces rozwodowy jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych postępowań i to nie pod względem proceduralnym, lecz ze względu na materię jakiej dotyka, gdyż całe postępowanie rozwodowe toczy […]