Czy warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie o rozwód gdy w I instancji strona działała sama?

W postępowaniu rozwodowym nie istnieje przymus adwokacko-radcowski, co oznacza, że żadna ze stron podczas procesu nie musi mieć profesjonalnego pełnomocnika, gdyż może występować samodzielnie. W takich […]