Chcę rozwodu, ale mąż twierdzi że nadal mnie kocha. Co zrobić gdy druga strona nie zgadza się na rozwód?

Rozwiązać małżeństwo poprzez rozwód może tylko sąd i tylko po przeprowadzeniu postępowania w tym zakresie. W trakcie takiego procesu sąd ma obowiązek wysłuchać każdą ze stron, […]

Jak obliczyć alimenty na dziecko po rozwodzie?

Jedną z najbardziej drażliwych kwestii podczas rozwodu są właśnie alimenty na dziecko. W przypadku, gdy rodzice są mocno skonfliktowani osiągnięcie porozumienia co do wysokości świadczenia alimentacyjnego […]

Jakie dowody należy zgromadzić, aby zdecydować się na rozwód z orzeczeniem o winie?

Podejmując decyzję o rozwodzie zawsze pojawia się pytanie czy rozwodzić się z orzekaniem o winie, czy też lepiej żądać, aby sąd zaniechał orzekania winy, gdyż w […]