Porwanie rodzicielskie, zgodnie z § 2 pkt 5 Zarządzenia Nr 124 Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich, jest sytuacją, w której jedno z rodziców lub opiekunów posiadających pełną władzę rodzicielską bez woli i wiedzy drugiego z nich pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi lub zatrzymuje osobę małoletnią na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna posiadającego pełną władzę rodzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z małoletnim w przysługującym mu zgodnie z prawem zakresie.

Traktowanie dziecka jak kartę przetargową w stosunku do drugiego rodzica niestety nadal stanowi nagminną praktykę, a zniesienie barier administracyjnych podczas przekraczania granic innych państw wyraźnie sprzyja porwaniom rodzicielskim, dlatego warto wiedzieć jakie kroki należy podjąć, gdy jeden z rodziców uprowadzi dziecko.

Pierwszym krokiem jaki winniśmy zrobić w przypadku porwania dziecka jest zgłoszenie uprowadzenia na policji. W celu dokonania zgłoszenia najlepiej jest osobiście udać się do jednostki policji i opowiedzieć szczegółowo o wszystkich okolicznościach zdarzenia, dobrze jest też zabrać ze sobą aktualne zdjęcie dziecka. Niestety zdarza się, że policja nie chce przyjąć zgłoszenia o porwaniu dziecka, twierdząc, że wyjazd z drugim rodzicem nie jest przestępstwem, w takiej sytuacji nie można jednak odpuszczać i należy wówczas przytoczyć zapis § 3 pkt 3 cytowanego powyżej Zarządzenia Nr 124, który stanowi, iż zawiadomienie o zaginięciu osoby w wyniku tzw. “porwania rodzicielskiego” przyjmuje się od rodzica zgłaszającego zaginięcie i kwalifikuje do kategorii III, w sytuacji, gdy drugi rodzic lub opiekun prawny posiadający pełną władzę rodzicielską bez porozumienia ze zgłaszającym rodzicem zabiera osobę małoletnią, nie informując tego rodzica o jej miejscu pobytu.

Potrzebujesz pomocy doświadczonego adwokata skontaktuj się z nami!

www.adwokatjsosnowski.pl 

W przypadku uprowadzenia dziecka poza granice, na podstawie Konwencji Haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka, można również złożyć wniosek o wydanie dziecka. Wniosek taki składa się do Ministerstwa Sprawiedliwości i podlega rozpoznaniu przez sąd państwa, do którego dziecko bezprawnie uprowadzono lub w którym je bezprawnie zatrzymano. Pamiętać jednak należy, iż wskazana Konwencja ma zastosowanie jedynie do uprowadzeń i zatrzymań międzynarodowych. Jeżeli zatem dziecko zostało uprowadzone bądź zatrzymane w obrębie tego samego kraju, nie można stosować przepisów Konwencji Haskiej.Zastosowanie uregulowań zawartych w Konwencji ograniczone jest również ze względu na wiek dziecka, gdyż Konwencja przewiduje, iż wniosek o wydanie dziecka można złożyć jedynie wobec dziecka, które nie ukończyło 16 lat.

Ponadto, skuteczne zainicjowanie procedury o wydanie dziecka będzie możliwe tylko wówczas, gdy dziecko zostało uprowadzone lub zatrzymane w państwie stronie Konwencji, miało miejsce stałego pobytu w państwie stronie Konwencji, w czasie gdy doszło do jego uprowadzenia oraz gdy wskutekuprowadzenia lub zatrzymania doszło do naruszenia prawa do opieki, a wnioskodawca skutecznie wykonywał to prawo w chwili uprowadzenia lub zatrzymania.

W zależności od okoliczności danej sprawy, można również rozważyć skontaktowanie się z instytucją bądź instytucjami, które zajmują się poszukiwaniem osób zaginionych. Najbardziej popularną działalność w tym zakresie prowadzi fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, zatem zwrócenie się o pomoc do takiej placówki z pewnością nie zaszkodzi. Pomocy szukać można również u Rzecznika Praw Dziecka, zarówno poprzez kontakt z biurem Rzecznika, jak i poprzez zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi porwań rodzicielskich, które są umieszczone na stronie internetowej Rzecznika. Bardzo pomocna w takich przypadkach może również okazać się konsultacja z prawnikiem specjalizującym się w porwaniach rodzicielskich, który szczegółowo wyjaśni jak postępować i pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności.

W zależności od okoliczności danej sprawy, można również rozważyć skontaktowanie się z instytucją bądź instytucjami, które zajmują się poszukiwaniem osób zaginionych. Najbardziej popularną działalność w tym zakresie prowadzi fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, zatem zwrócenie się o pomoc do takiej placówki z pewnością nie zaszkodzi. Pomocy szukać można również u Rzecznika Praw Dziecka, zarówno poprzez kontakt z biurem Rzecznika, jak i poprzez zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi porwań rodzicielskich, które są umieszczone na stronie internetowej Rzecznika. Bardzo pomocna w takich przypadkach może również okazać się konsultacja z prawnikiem specjalizującym się w porwaniach rodzicielskich, który szczegółowo wyjaśni jak postępować i pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *