Proces rozwodowy jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych postępowań i to nie pod względem proceduralnym, lecz ze względu na materię jakiej dotyka, gdyż całe postępowanie rozwodowe toczy się wokół związku dwojga ludzi, który nagle staje się przedmiotem rozważań sądu i podlega ocenie przez pryzmat m.in. przedkładanych dowodów. Na sali sadowej podczas postępowań rozwodowych można spotkać dwa rodzaje małżonków, takich, dla których żadne ustępstwo w kwestii rozwodu nie wchodzi w grę, którzy są gotowi prowadzić postępowanie nawet przez kilka lat, żeby tylko osiągnąć to co sobie zamierzyli oraz takich, którzy „dla świętego spokoju” godzą się na wszystko, byle tylko zakończyć jak najszybciej postępowanie rozwodowe. Zarówno jedno, jak i drugie podejście w kwestii rozwodu nie jest korzystne, gdyż w jednym i drugim przypadku strony takiego postępowania kierują się emocjami, bądź negatywnymi odczuciami bądź rezygnacją, całkowicie zapominając o tym, że postępowanie rozwodowe wcale nie musi trwać długo, a to że szybko się zakończy nie oznacza, że wyrok rozwodowy będzie mniej korzystny dla którejś strony.

Aby przeprowadzić szybki proces rozwodowy, po opadnięciu pierwszych emocji związanych z powziętą decyzją o rozstaniu, należy spokojnie omówić całą zaistniałą sytuację, najlepiej na neutralnym gruncie. Rzeczowa i spokojna rozmowa małżonków może zdziałać więcej niż by się mogło wydawać, a wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii rozwodu może zdecydowanie przyspieszyć jego przebieg. W pierwszym momencie, podejmując decyzję o rozwodzie, małżonkowie chcą, aby sąd w wyroku rozwodowym orzekł z winy którego małżonka rozpad małżeństwa nastąpił.

Oczywiście zdarzają się sytuacje niewątpliwie, kiedy orzeczenie winy jest wręcz pożądane, jednakże w większości przypadków, wina wcale taka oczywista nie jest, co najczęściej prowadzi do tego, że małżonkowie w procesie wzajemnie zarzucają sobie wyłączną winę w rozpadzie małżeństwa, czego rezultatem jest długi i skomplikowany procesu, a sąd finalnie orzeka rozwód z winy obojga małżonków. Jeśli więc strona w procesie domaga się orzeczenia o winie tylko dlatego, żeby uprzykrzyć życie współmałżonkowi, gdyż brak ku orzeczeniu o winie przesłanek, warto rozważyć odstąpienie od orzekania o winie. Wydanie wyroku rozwodowego bez orzekania  winie w niektórych przypadkach, w szczególności, gdy strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci, może nastąpić już na pierwszej rozprawie, a ponadto sąd zwróci powodowi połowę uiszczonej opłaty sądowej, czyli 300 zł, taki rozwód jest więc niewątpliwie szybki i korzystny dla każdej ze stron.

Sprawdź także nasz blog dotyczący rozwodów http://sprawy-rozwodowe.info

Kwestia rozwodu nieco komplikuje się natomiast w przypadku, gdy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, gdyż w takiej sytuacji, wyrok rozwodowy reguluje również sprawy dotyczące dzieci, a więc władzę rodzicielską, opiekę, kontakty oraz obowiązek alimentacyjny. Jednak o tym jak będzie wyglądało postępowanie rozwodowe również w tym przypadku decyduje wola małżonków, gdyż jeżeli rodzice zgodnie ustalą, że po rozwodzie będą współdziałać dla dobra małoletnich dzieci i że potrafią się porozumieć w kwestii kontaktów bez udziału sądu, to sąd przyjmie zaproponowane przez małżonków rozwiązanie, jeśli oczywiście jest zgodne z dobrem dzieci.

O korzyściach płynących z takiego rozwiązania nie trzeba chyba nikogo przekonywać, gdyż poza zaoszczędzonym czasem i uniknięciem dodatkowego stresu, współdziałanie rodziców dla dobra dzieci powoduje, że rozwód staje się dla małoletnich mniej dotkliwy i bolesny. Nie można bowiem zapomnieć, że rozwód to nie tylko sprawa między rodzicami, lecz jest to postępowanie, które dotyka wszystkich członków rodziny, także małoletnie dzieci, które na swój sposób również przeżywają wszystkie zmiany związane z rozwodem, jak chociażby wyprowadzkę jednego z rodziców. Rodzice nie powinni więc przez własne nieporozumienia niszczyć dzieciństwa swych dzieci i nie powinni traktować dzieci jak karty przetargowej w trakcie procesu rozwodowego, dlatego porozumienie się i współdziałanie dla dobra małoletnich nie tylko przyspieszy postępowanie rozwodowe, ale spowoduje, że dzieci nie odczują całej zaistniałej sytuacji, aż tak bardzo negatywnie, zwłaszcza jeśli zobaczą, że rodzice się nie kłócą i nie każą im wybierać który rodzic jest lepszy.

Potrzebujesz wsparcia adwokatów z dużym doświadczeniem skontaktuj się z nami 

http://www.adwokatjsosnowski.pl/kontakt/

W wyroku rozwodowym znaleźć musi się również orzeczenie o korzystaniu z mieszkania, jeśli jeszcze przez jakiś czas po rozwodzie małżonkowie będą wspólnie zamieszkiwać. Wskazaną kwestię bardzo łatwo można jednak uregulować, gdyż wystarczy podczas rozprawy wskazać, które pomieszczenie służyć będzie jednemu małżonkowi, a które drugiemu, natomiast pomieszczenia wspólne, takie jak kuchnia, łazienka, przedpokój, przeznaczone są do użytku całej rodziny i wszyscy mogą z nich w takim samym stopniu korzystać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *