Wielu małżonków uważa, że rozwód dotyczy tylko ich, a więc żonę i męża, którymi na skutek zawarcia małżeństwa się stali, zupełnie zapominając o tym, że z momentem pojawienia się dzieci wcielili się również w kolejną rolę, a więc w rodziców.

Nieprawdą zatem jest, że rozwód dotyka tylko ich, gdyż dzieci rozstanie rodziców również odczuwają, czasem nawet bardziej intensywnie, a to dlatego, że nie są w stanie wszystkiego pojąć i zrozumieć, a ponadto nie rzadko rodzice swym zachowaniem doprowadzają do sytuacji bardzo stresowych dla dziecka, gdy np. źle wyrażają się o drugim rodzicu i dyskredytują go w oczach dziecka.

Na szczęście dla wielu rodziców priorytetem jest dobro dziecka i tym właśnie się kierują również w postępowaniu rozwodowym, by dzieci jak najmniej cierpiały na skutek rozstania rodziców.

Jak zostało powyżej wskazane, rozwodu nie da się przeprowadzić poza dziećmi, by je zupełnie od niego odizolować, w końcu gdy mama lub tata się wyprowadzi to dziecko to zauważy i zacznie zadawać pytania, bardzo istotne zatem jest, żeby dziecku wytłumaczyć, stosownie do jego wieku, zaistniałą sytuację, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, które u dziecka w związku z tym się pojawią i by nie obarczało ono siebie za problemy rodziców.

Najlepsze co więc rodzice mogą dla dziecka zrobić podczas procesu rozwodowego to współdziałać dla jego dobra i osiągnąć konsensu we wszelkich sprawach dotyczących dziecka, oboje rodzice muszą sobie bowiem zdawać sprawę z tego, że dziecko potrzebuje każdego z nich.

Bardzo często jest tak, że gdy w procesie rozwodowym ustalana jest wina w rozkładzie pożycia, to rodzice żal, pretensje i nie rzadko również złość, przenoszą do relacji rodzic-dziecko, w tym sensie, że np. matka w obecności dziecka negatywnie mówi o jego ojcu, a w skrajnych przypadkach nawet buntuje dziecko przeciwko ojcu mówiąc, że skoro tata się wyprowadził to go nie kocha, że go zostawił.

Efekt owych zabiegów jest taki, że dziecko nie tylko jest rozczarowane drugim rodzicem, ale izoluje się od niego, nie chce z nim spędzać czasu, z kolei ten „zły” rodzic ma pretensje do współmałżonka i konflikt między małżonkami tylko się zaostrza, tworząc błędne koło, w którym „kartą przetargową” jest dziecko.

W postępowaniach rozwodowych bardzo istotne zatem jest, żeby umieć oddzielić sam rozwód i przyczyny, które do niego doprowadziły, od spraw dotyczących dziecka, dopóki bowiem dziecko jest nieletnie to rodzice w mniejszym lub większym zakresie będą musieli ze sobą współdziałać i siłą rzeczy będą się widywać, zatem otwarty konflikt między nimi będzie obserwować również dziecko.

Porozumienie w sprawach dotyczących dziecka pozwala obojgu rodzicom zachować pełną władzę rodzicielską, jak również zwiększa szansę na prawidłowe realizowanie ustalonych kontaktów z dzieckiem, najczęstszym bowiem wybiegiem stosowanym, żeby zrobić na złość współmałżonkowi jest utrudnianie lub nawet uniemożliwianie owych kontaktów.

Działanie takie złośliwe jest jednak nie tylko wobec rodzica, lecz także wobec dziecka, a jeżeli np. do odebrania dziecka zostanie dodatkowo wezwana policja, to dziecko narażone zostaje na dodatkowy stres. Rodzice muszą pamiętać, że są przykładem, autorytetem dla swojego dziecka, i to od nich w pierwszej kolejności dziecko uczy się relacji międzyludzkich i szacunku dla drugiego człowieka, obowiązkiem rodziców jest więc dawanie dobrego przykładu.

W sytuacji, gdy jeden z rodziców wyprowadził się ze wspólnego mieszkania już w trakcie procesu rozwodowego, a dziecko miało z nim bardzo dobry kontakt i po prostu tęskni za tym rodzicem, ograniczanie mu kontaktów przez drugiego rodzica nigdy nie odniesie pozytywnych skutków i z całą pewnością nie przyczyni się do tego, że dziecko lepiej i szybciej odnajdzie się w nowej sytuacji.

Osiągnięcie konsensusu w sprawach dotyczących dziecka nie tylko pozwoli zatem dziecku przejść przez rozwód rodziców bez dodatkowego stresu i z mniejszym bagażem emocjonalnym, lecz również usprawni najprawdopodobniej sam proces rozwodowy, a więc postępowanie szybciej się zakończy.

W sytuacji, gdy rodzice przedstawią zgodne porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, to sąd jest to porozumienie zobowiązany uwzględnić, jeżeli oczywiście jest ono zgodne z dobrem dziecka, w takim więc przypadku sąd nie musi już prowadzić postępowania w tym zakresie i gromadzić odpowiedniego materiału dowodowego, a zatem możliwe będzie szybsze wydanie wyroku rozwodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *