Wygląda na to, że kolejną aferę mamy tuż za rogiem, a główną rolę tym razem ma zgrać  MCI TechVentures 1.0. MCI TechVentures 1.0. to fundusz, który zajmuje się inwestowaniem w spółki technologiczne na ich wczesnym etapie rozwoju, środki na inwestycje pozyskiwane oczywiście były od osób prywatnych, które w fundusz postanowiły zainwestować, problem pojawił się jednak wówczas, gdy zainwestowanych pieniędzy inwestorzy nie mogli już wypłacić, a wszystko przez zapis w statucie z którego inwestorzy nie do końca zdawali sobie sprawę.

MCI TechVentures 1.0. ma dość złożoną konstrukcję i wyodrębnione uprzywilejowane udziały, które należą do MCI Fund Management sp. z o.o., spółka ta jest z kolei pośrednio kontrolowana przez Tomasza Czechowicza, czyli prezesa MCI Capital TFI.

Podmiot posiadający uprzywilejowane udziały został natomiast wyposażony w możliwość złożenia dyspozycji wykupu certyfikatów, czyli wypłaty pieniędzy, przed terminem umorzenia dla pozostałych inwestorów, MCI Fund Management sp. z o.o. skorzystało zatem z przyznanego przywileju i taką dyspozycję złożyło.

Teoretycznie wszystko jest więc dobrze, gdyż spółka działała zgodnie z przyznanym jej prawem, problem polega jednak na tym, że składając wcześniejsze żądanie wykupu akcji, wyprzedzając pozostałych inwestorów, wykorzystała cały roczny limit, czyli 10 % aktywów, tym samym więc, pozostali inwestorzy, którzy nie posiadali uprzywilejowanych udziałów, z wykupu już skorzystać nie mogli, gdyż nie było na ten cel środków. Innymi słowy, zabrakło dla nich pieniędzy.

Oliwy do ognia dodaje fakt, że inwestorzy nieuprzywilejowani z wykupu mogą skorzystać dopiero za rok, o ile oczywiście MCI Fund Management sp. z o.o. ponownie nie skorzysta ze swojego prawa i ponowie nie złoży wcześniejszego żądania wykupu akcji, wówczas więc pozostali inwestorzy czekać będą kolejny rok.

Co gorsze, sytuacja taka może powtarzać się co roku, inwestorzy mogą więc nigdy nie odzyskać zainwestowanych pieniędzy.

Klienci MCI TechVentures 1.0. na laurach jednak nie spoczęli, poza tym, że domagają się zmian w statucie, który to postulat jest popierany również przez dystrybutorów certyfikatów, czyli banki, to dodatkowo składają do dystrybutorów reklamacje.

Kluczową kwestią na obecnym etapie jest ustalenie czy inwestorzy byli przez dystrybutorów rzetelnie informowani o warunkach uprzywilejowania certyfikatów i ich liczbie. Wobec tego w każdej jednostkowej sprawie należy sprawdzić czyw procesie oferowania certyfikatów funduszy MCI banki realizował wszystkie obowiązki wynikające z umowy z TFI i przepisów prawa.

Całą sprawą zainteresowała się natomiast Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która w dniu 10 czerwca wydała taki komunikat: „W związku z prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie w Wydziale III ds. Przestępczości Gospodarczej śledztwem PO III Ds. 149.2019 wszczętym w dniu 3 czerwca 2019 r. w sprawie doprowadzenia w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w okresie od 2012 do 2019 r. w Warszawie i innych miejscach, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie ok. 400 mln zł ok. 1000 inwestorów nabywających certyfikaty inwestycyjne funduszu MCI TechVentures 1.0., za pomocą wprowadzenia ich w błąd co do możliwości realizacji zysków w przypadku złożenia dyspozycji wykupu posiadanych certyfikatów, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk – Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwraca się o zgłaszanie się wszystkich uczestników funduszu MCI TechVentures 1.0., którzy w podanym okresie nabyli jego certyfikaty inwestycyjne i mimo złożenia dyspozycji ich wykupu (umorzenia) nie otrzymali w ogóle środków lub otrzymali je w niepełnej wysokości. Zgłoszenia z podaniem sygnatury śledztwa – PO III Ds. 149.2019 przyjmowane są za pośrednictwem poczty na adres Prokuratury Okręgowej w Warszawie (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28), mailowo: wydz.pg@warszawa.po.gov.pl lub faksem na nr 22 21 73 428.”

Sprawa nie tylko wydaje się więc poważna, lecz również nabiera rozpędu, gdyż pierwsi inwestorzy zostali już przesłuchani. U klientów funduszu pojawia się zatem cień nadziei, że uda się odzyskać zainwestowane pieniądze, choć niewątpliwe droga do szczęśliwego zakończenia będzie długa i wyboista, inwestorzy muszą więc uzbroić się w cierpliwość.

Kancelaria adwokacka Sosnowski Adwokaci i Radcowie prawni to wiodąca kancelaria posiadająca 26 adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w sprawach fianansowych. Reprezentujemy grupy klientów pokrzywdzonych w aferze funduszy W Investments, aferze Getback oraz występujemy w licznych procesach przeciwko bankom w sprawach „kredytów frankowych”.  Jeśli potrzebujesz pomocy prawnika w sprawie MCI TechVentures – skontaktuj się z nami. 

Kontakt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *