Nasza kancelaria prawna to miejsce, gdzie można znaleźć m.in. adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym. Małżonkowie rozwodzą się z różnych powodów. Adwokat rodzinny to osoba, która pomaga im na etapie zarówno porady dotyczącej rozwodu, jak i podczas samego procesu – reprezentując przed sądem. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zyskanym w wielu procesach rozwodowych.

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze to dziedzina, która obejmuje takie zagadnienia jak m.in.:

 • rozwód,
 • separację,
 • podział majątku dorobkowego małżonków,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • alimenty na rzecz dzieci, na rzecz małżonka po rozwodzie,
 • podwyższenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem,
 • egzekucję kontaktów,
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla dziecka oraz wyjazd za granicę,
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa.

W każdej z tych spraw można liczyć na pomoc adwokata od prawa rodzinnego. Katowice to miasto, gdzie świadczy usługi nasza kancelaria. Można przyjść do nas z każdym z tych problemów i liczyć na pomoc dobrego adwokata.

Przeczytaj porady na naszym blogu
( sprawy rozwodowe, podział majątku, alimenty, kontakty z dzieckiem )
>> BLOG SPRAWY ROZWODOWE <<

Dobry adwokat w sprawie o alimenty

Podczas rozwodu pojawiają się kwestie m.in. alimentów. Ten obowiązek dostarczania środków utrzymania obciąża krewnych w linii prostej – wnuki, dzieci, rodziców i dziadków, rodzeństwo lub rodzeństwo przyrodnie. Może się ich domagać tylko osoba pozostająca w niedostatku. Dobry adwokat to wielka szansa na to, że kwestia obowiązku alimentacyjnego zostanie rozstrzygnięta zgodnie z oczekiwaniami klienta. Alimenty to zawsze temat bardzo drażliwy. Jako kancelaria oferujemy pomoc w zakresie:

 • dochodzenia przed sądem alimentów na dzieci lub na małżonka;
 • podwyższania lub obniżania alimentów;
 • wystąpienia do komornika o egzekucję alimentów;
 • wystąpienia do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny;
 • stwierdzenia, że obowiązek alimentacyjny wygasł;
 • zasądzenia alimentów dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu oraz połogu;
 • zwrotu niesłusznie zapłaconych alimentów.

Wysokość alimentów uzależniona jest od:

 • usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej;
 • możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej.

Zdarza się jednak, że czasami alimenty nie są regulowane terminowo lub w wysokości, która odpowiada potrzebom uprawnionego. Dobry adwokat z prawa rodzinnego to szansa, aby powalczyć przed sądem o zmianę tego stanu rzeczy. Nasza kancelaria z miasta Katowice zapewnia pomoc w trakcie sprawy sadowej, jak i negocjacji w kwestii wysokości alimentów od byłego małżonka.