Oferta Kancelarii

W ramach Kancelarii oferowane są usługi w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami w następujących dziedzinach prawa

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

rozwód
separacja
ustanowienie rozdzielności majątkowej
podział majątku wspólnego
alimenty
ustalenie kontaktów
władza rodzicielska
przysposobienie
unieważnienie małżeństwa
rozliczenie konkubinatu

PRAWO SPADKOWE

dziedziczenie ustawowe i testamentowe
zachowek
dział spadku
odpowiedzialność za długi spadkowe

PRAWO CYWILNE

sprawy dotyczące stosunków własnościowych
sprawy o zasiedzenie
prawo zobowiązań, w tym obsługa w zakresie zawierania umów i dochodzenia odszkodowań i inne
windykacja należności

PRAWO HANDLOWE

tworzenie i likwidacja spółek
bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych
przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów, etc.

PRAWO PRACY

nawiązanie stosunku pracy
ustanie stosunku pracy
rozwiązywanie sporów ze stosunku pracy
mobbing
tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania i innych

PRAWO KARNE

obrona oskarżonych w sprawach karnych i karnoskarbowych
obrona obwinionych w sprawach wykroczeń i wykroczeń skarbowych
reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych w postępowaniu karnym
reprezentacja skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym
przygotowywanie pism w postępowaniu przygotowawczym, jurysdykcyjnym i wykonawczym

Mogę w czymś pomóc?