Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski - Adwokaci i Radcowie Prawni. Udzielamy porad prawnych, reprezentujemy przed sądami i organami administracji, sporządzamy opinie prawne, a także zapewniamy stałą obsługę adwokacką. W naszej działalności kierujemy się zasadami profesjonalizmu, rzetelności oraz konkurencyjności cenowej . Jesteśmy nowoczesną, dynamiczną kancelarią adwokacką, która zapewnia skuteczne rozwiązywanie Państwa problemów. Zespół kancelarii to obecnie kilkunastu adwokatów i radców prawnych oraz 9 osób personalu pomocniczego. Nasze kancelarie mieszczą się w Warszawie oraz Gliwicach w lokalach o wysokim standardzie. Świadczymy pomoc prawną w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Posiadamy  wypracowane wysokie standardy obsługi prawnej dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić pomoc prawną nawet najbardziej wymagającym Klientom z Polski oraz z za granicy.

Zatrudniamy adwokatów, prawników i personel pomocniczy o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym , co pozwala prowadzić każdą powierzoną przez Klienta sprawę z najwyższą starannością i dążyć do uzyskania przez Klienta naszej kancelarii adwokackiej pełnej satysfakcji. Nasz zespół specjalistów zawsze zachowuje pełną dyskrecję w sprawach Klientów, a do spraw drażliwych podchodzi ze szczególną delikatnością i wrażliwością, aby zminimalizować zrozumiały w takich sytuacjach stres.

W przeciwieństwie do wielu kancelarii ograniczamy się do obsługi kilku specjalizacji co sprawiło, że posiadamy wyjątkowo bogate doświadczenie w ich obszarze. Jako jedna z pierwszych kancelarii w Polsce rozpoczęliśmy kilka lat temu walkę w sądach w związku z udzielaniem przez banki tzw. kredytów frankowych, jesteśmy jedną z najbardziej znanych kancelarii występujących w procesach frankowych w Polsce a także posiadamy na swoim koncie liczne sukcesy. Dział zajmujący się prowadzeniem spraw frankowiczów to największy z działów naszej kancelarii.

Prawnicy kancelarii reprezentują osoby poszkodowane przez banki oraz instytucje finansowe w całym kraju - reprezentujemy obligatariuszy Getback, osoby poszkodowane przez fundusze W Investmets

Kancelaria posiada także wyspecjalizowane działy prawa rodzinnego, prawa karnego, zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa spadkowego, dział obsługi prawnej deweloperów, dział obsługi prawnej agencji pracy tymczasowej, dział obsługi prawnej firm transportowych

Osobny dział kancelarii zajmuje się także obsługą prawną firm i przedsiębiorców na terenie całego kraju

Jacek Sosnowski

Jacek Sosnowski

Założyciel kancelarii - adwokat. Jako jeden z pierwszych adwokatów w Polsce rozpoczął procesy z bankami w sprawach tzw. kredytów we frankach.Wcześniej z sukcesami walczył z bankami w licznych sporach prowadzonych w związku z toksycznymi produktami bankowymi m.in polisolokatami. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z obligacji korporacyjnych. Reprezentuje Klientów zarówno przed sądami jak i emitentem oraz administratorem zabezpieczenia. Prowadzi także liczne procesy w zakresie prawa cywilnego, w tym sprawy z zakresu prawa rodzinnego, takie jak rozwody, alimentacyjne i podziały majątku. Z powodzeniem uczestniczy w postępowaniach z dziedziny prawa karnego zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych.

Michał Boguszewski

Adwokat. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz karnego. Ekspert w zakresie antywindykacji. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. Zajmuje się kredytami we frankach szwajcarskich, zarówno w zakresie umów kredytowych indeksowanych jak i denominowanych, umowami obowiązującymi oraz umowami spłaconymi, a także wypowiedzianymi. Doskonale zna problematykę obligacji korporacyjnych. Ponadto zajmuje się koordynacją pracy działów prawnych i administracji.


Michał Grabek

Radca Prawny. Specjalizuje się w prawie pracy, cywilnym oraz administracyjnym. Prowadził spory sądowe dla kluczowych Klientów Kancelarii. Przeprowadził wiele trudnych procesów dotyczących podziałów majątków dużej wartości. Od kilku lat zajmuje się obsługą spraw konsumentów pozywających banki stosujące niedozwolone klauzule umowne, w tym w umowach o kredyt indeksowany / denominowany do walut obcych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych.

Mateusz Jachimczyk

Adwokat. Specjalizuje się w postępowaniach przeciwko bankom i instytucjom finansowym. Od kilku lat reprezentuje kredytobiorców w postępowaniach przeciwko bankom stosującym nielegalne konstrukcje umów tzw. kredytów frankowych. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w tym kwestie podziału majątku dorobkowego, karnego w szczególności z zakresu przestępstw związanych ze spożyciem alkoholu i innych środków odurzających. Na codzień zajmuje się sprawami obligacji korporacyjnych - obsługuje osoby pokrzywdzone w aferze Getback


Kamil Kozak

Adwokat. Obszarem jego aktywności zawodowej jest co do zasady teren województwa Śląskiego, Małopolskiego, oraz Opolskiego. Ze szczególną intensywnością praktykuje w tematyce prawa cywilnego, w tym rodzinnego, oraz szeroko pojętych spraw karnych. Posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu jak również z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Wielokrotnie uczestniczył w postępowaniach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych. Zajmuje się ponadto sprawami administracyjnymi i odszkodowawczymi. Współpracuje z lokalnymi mediami, organami pomocniczymi gminy, uczestniczy w projektach prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Paweł Kozieradzki

Adwokat, Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe podczas studiów i aplikacji zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych specjalizujących się w obsłudze prawnej osób indywidualnych oraz polskich i zagranicznych przedsiębiorców. W pracy zawodowej zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie prawa cywilnego,prawa karnego oraz prawa gospodarczego. Szczególe zainteresowanie prawne skupia wokół problematyki związanej z prawem rodzinnym oraz prawem karnym, w tym przestępstwami narkotykowymi.


Krzysztof Kożuchowski

Adwokat, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Siedlcach. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i pracy. W codziennej praktyce kancelarii w szczególności prowadzi postępowania wobec podmiotów rynku finansowego oraz doradza przedsiębiorcom.

Roksana Pieróg

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów prawniczych oraz odbywania aplikacji adwokackiej m.in. w pracy w kancelarii adwokackiej, w Ministerstwie Gospodarki, a także w pracy jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach cywilnych o tzw. kredyty we frankach, sporach sądowych z instytucjami finansowymi, sprawach spadkowych, rodzinnych i karnych.


Łukasz Tomiczek

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach zakończoną wpisem na listę radców prawnych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności sporów z bankami i innymi instytucjami finansowymi ( kredyty frankowe, polisolokaty). Posiada także praktyczne doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego, zwłaszcza w obsłudze przedsiębiorców z sektora budowlanego.

Katarzyna Wójcik

Adwokat Katarzyna Wójcik. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, karno-skarbowym, gospodarczym oraz w prowadzeniu postępowań przeciwko bankom stosującym nielegalne konstrukcje umów. Posiada wieloletnie doświadczenie dotyczące procedury cywilnej oraz karnej, prowadzenia spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego i karnego, reprezentowania kredytobiorców w postępowaniach przeciwko bankom, osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych przed sądami, urzędami, organami ścigania. Ponadto jest autorem publikacji poświęconych zagadnieniom związanych z prawem karnym.