Jedną z form polubownego rozwiązywania sporów są mediacje. Katowice to miasto, w którym funkcjonuje na co dzień nasza kancelaria adwokacka, specjalizującą się również w usługach mediacyjnych. To dobrowolny wariant pomocy ze strony mediatora – osoby bezstronnej i neutralnej w stosunku do stron i ich konfliktu.

Mediacje mają na celu:

 • doprowadzenie do zawarcia akceptowalnego przez strony porozumienia, które uwzględnia ich interesy i potrzeby (wygrany-wygrany),
 • przywrócenie w przyszłości pozytywnych relacji i komunikacji między stronami sporu.

Mediacje odbywać się mogą podczas spotkań wspólnych oraz indywidualnych – w tym przypadku mediator spotyka się z każdą ze stron osobno. Jednak bez względu na formę – bezpośrednią, online, telefoniczną – dba o to, aby między stronami panowała rzeczowa i przyjazna komunikacja.

Zakres spraw w obszarze mediacji, których podejmuje się kancelaria adwokacka w Katowicach, dotyczy m.in.:

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego – np. rozwody, alimenty, podział majątku,
 • prawa cywilnego – np. naruszenie dóbr osobistych,
 • prawa spadkowego – podział majątku spadkowego,
 • prawa gospodarczego – jak również handlowego i postępowań rejestrowych,
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • prawa ubezpieczeniowego,
 • prawa pracy – indywidualnego i zbiorowego,
 • prawa administracyjnego.

Nasza kancelaria adwokacka profesjonalnie podchodzi do każdego problemu, który wymaga mediacji na terenie Katowic. Zadba o właściwą atmosferę na każdym etapie prowadzonych rozmów i przedstawianych argumentów. Mediacje służą temu, aby znaleźć jak najkorzystniejsze rozwiązanie – właśnie do takiego celu zawsze dążymy wraz z klientami, którzy powierzają nam swoje problemy.

Mediacje – wygrywają zawsze obie strony

Metoda polubownego rozwiązywania sporów i konfliktów na różnym tle ma wiele zalet. Mediacje to:

 • oszczędność czasu, pieniędzy i stresu związanego ze sporem,
 • wspólne poszukiwania rozwiązań satysfakcjonujących obie strony,
 • możliwość wysłuchania stanowiska obu stron,
 • możliwość wycofania się z rozmów w każdej chwili,
 • rzeczywisty wpływ każdej ze stron na treść ugody,
 • osiągnięcie porozumienia, czyli sytuacja, w której obie strony wygrywają,
 • poprawienie wzajemnych relacji między stronami,
 • pomoc ze strony doświadczonego i zaufanego mediatora.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody zawartej przed sądem w momencie, kiedy ten ją zatwierdzi. Bardzo często wynik mediacji jest dobrowolnie realizowany przez strony (w przeciwieństwie do wyroków sądowych) ze względu na to, że odzwierciedla ich potrzeby oraz interesy. Jeśli mediacje nie skończą się porozumieniem, to zawsze zostaje jeszcze możliwość skorzystania z postępowania sądowego.

Mediacje Katowice – bezstronne, dobrowolne i neutralne podejście do każdej sprawy.