Temat kredytów we frankach szwajcarskich powraca jak bumerang, systematycznie bowiem pojawiają się nowe doniesienia o kolejnych procesach i korzystnych dla frankowiczów wyrokach, o tym, że rząd pracuje nad przepisami, które obecną sytuację zadłużonych w walucie obcej mają zmienić i które ograniczoną ewentualne ryzyko na przyszłość oraz, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących terminów przedawnienia frankowicze tylko ucierpią.

Informacji na ten temat jest dużo i nie rzadko są one ze sobą sprzeczne, u osoby nie obeznanej z tą tematyką mogą więc wywołać co najmniej konsternację, dlatego poniżej przedstawiamy odpowiedź na najbardziej nurtujące kredytobiorców pytania.

Frankowicze wygrywają w sądach – wyroki frankowe 2018

Prawdą jest, że nadal toczy się sporo postępowań sądowych w których frankowicze dochodzą swych prawi i również prawdą jest, że znaczna większość tych spraw rozstrzygana jest właśnie na korzyść kredytobiorców. Jako przykład powołać można „jeszcze ciepłe” orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 lipca 2018 r., sygn. akt: XXIV C 241/17, w którym to Sąd uznał za nieważną umowę kredytu indeksowanego i w związku z tym zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu. Dla uzasadnienia zajętego stanowiska Sąd wskazał, a raczej potwierdził już dotychczasową linię orzeczniczą, że umowa, która przyznaje bankowi swobodę w kształtowaniu zobowiązania kredytobiorcy jest sprzeczna z naturą stosunku zobowiązaniowego i niezgodne z istotą umowy kredytowej jest wprowadzenie przez bank takich rozwiązań polegających na indeksacji kredytu, które powodują, że kredytobiorca ma zwrócić kwotę znacząco różną od kwoty, którą w ramach kredytu otrzymał. Ponadto, Sąd podkreślił, że sam mechanizm indeksacji zawarty w umowie kredytowej jest dopuszczalny, jednakże o jego dopuszczalności świadczy również wykorzystanie tego mechanizmu zgodnie z celem indeksacji, nie może więc on służyć do utrzymywania siły nabywczej świadczeń pieniężnych.

Po stronie frankowiczów opowiedział się również Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. akt: III Ca 475/18, w którym to uznał za niedozwoloną i bezskuteczną klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania przez bank. Sąd podkreślił ponadto, że klauzuli tej nie może zastąpić żadne inne postanowienie, zatem kredyt przez cały okres trwania umowy powinien podlegać oprocentowaniu, które początkowo określono w umowie.

Przeczytaj także:

Kredyt we frankach – kolejny raz wygrywamy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Kredyt złotówkowy jak kredyt we frankach – klauzule niedozwolone w kredycie złotówkowym prawomocna wygrana sprawa o dług 155.289,48 zł

Kolejne wygrane frankowiczów – 2 korzystne wyroki we Wrocławiu.

Przedawnienie kredyty we frankach 2018

Skoro już wiemy, że w sądach frankowicze nadal wygrywają, warto teraz zwrócić uwagę na niedawną zmianę przepisów dotyczących terminów przedawnienia roszczeń. Od 9 lipca br obowiązują bowiem w tym zakresie nowe regulacje, które stanowią, że termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Nowy przepis skraca więc, aż o cztery lata, możliwość dochodzenia przez kredytobiorcę roszczeń przeciwko bankowi, dotyczy to jednakże nowych roszczeń, powstałych po wejściu w życie zmienionych przepisów, w stosunku do wcześniejszych roszczeń zwrócić uwagę należy na przepisy przejściowe. I tak, do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie  nowej ustawy, czyli przed dniem 9 lipca 2018 r., i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie nowe przepisy, jeżeli jednak termin przedawnienia jest krótszy w nowej ustawie niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie nowych przepisów. Jeżeli zaś przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Dla roszczeń wymagalnych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów z zakresu przedawnienia, w niektórych przypadkach termin przedawnienia może więc ulec skróceniu, warto zatem na tą kwestię zwrócić uwagę, gdy nadal rozważamy złożenie powództwa.

Przeczytaj także:

Umowa kredytu we frankach – możliwość dochodzenia roszczeń a przedawnienie. Przerwanie biegu przedawnienia

Ustawa kredyty we frankach 2019

Jeżeli chodzi o długo zapowiadaną ustawę o pomocy dla frankowiczów to nadal trudno powiedzieć kiedy i czy w ogóle takie przepisy zostaną uchwalone. Jeszcze na wiosnę pojawiały się zapewnienia, że ustawa pojawi się przed wakacjami, jak wiadomo nic z tego nie wyszło, teraz  natomiast podaje się, że ustawa powinna być gotowa jesienią. Czy tak będzie? Czas pokaże, jednakże obecnie w Sejmie znajdują cztery projekty ustaw dotyczące frankowiczów, którymi zajmuje się specjalna podkomisja, można więc mieć nadzieję, że obiecywane rozwiązania systemowe lada moment przybiorą ostateczny kształt i powstanie stosowna ustawa.

Przeczytaj także:

Czy warto pozwać bank za kredyt we frankach?

Czy warto zatem zaczekać z wytoczeniem powództwa do momentu uchwalenia odpowiedniej ustawy, czy też lepiej wziąć sprawy w swoje ręce i rozpocząć batalię sądową? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż wiele zależy od okoliczności konkretnej sprawy, jeśli jednak roszczenie w niedługim czasie może się przedawnić nie warto dłużej czekać, lecz należy działać. Upływ terminu przedawnienia spowoduje, że dochodzenie niektórych roszczeń nie będzie możliwe, czas nie działa więc tutaj na korzyść kredytobiorcy, lecz banku.

Ponadto, nie wiadomo jak będzie wyglądała pomoc frankowiczom zagwarantowana przepisami ustawy, może się więc okazać, że dany kredytobiorca nie będzie mógł z tej pomocy skorzystać, gdyż będzie ona obwarowana licznymi warunkami. Poza tym, pozew zawsze można później cofnąć, natomiast ze skutkami przedawnienia wygrać się nie da, na pewno warto więc działać.

Posiadasz kredyt we frankach, chcesz pozwać bank lub bank wypowiedział umowę i pozwał Ciebie. Skontaktuj się z nami i zleć BEZPŁATNĄ I NIEZOBOWIĄZUJĄCĄ analizę Twojej sprawy.

Kliknij tutaj –> Zleć analizę umowy kredytu CHF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *