Podejmując decyzję o rozwodzie zawsze pojawia się pytanie czy rozwodzić się z orzekaniem o winie, czy też lepiej żądać, aby sąd zaniechał orzekania winy, gdyż w ten sposób postępowanie szybciej się zakończy. Pamiętać należy, iż uzyskanie wyroku rozwodowego w którym zostanie wskazany małżonek winny rozpadowi małżeństwa pociąga za sobą określone konsekwencje prawne, np. w zakresie późniejszego obowiązku alimentacyjnego.

W niektórych jednak przypadkach takie orzeczenie jest również swoistym ukaraniem współmałżonka za jego zachowanie i wówczas żądanie orzeczenia winy dochodzone jest raczej dla satysfakcji, oczyszczenia się z winy za rozpad małżeństwa. Niezależnie jednakże od tego dlaczego małżonkowie decydują się na postępowanie rozwodowe w którym wina będzie ustalana, w toku takiego procesu winę małżonka w rozkładzie pożycia należy udowodnić, a więc zadbać należy o przedstawienie właściwych dowodów, gdyż same twierdzenia nie poparte żadnymi dowodami niestety nie przyniosą skutku w postaci satysfakcjonującego wyroku rozwodowego.

O tym jakie dowody należy przedłożyć w sądzie, aby wykazać winę współmałżonka w rozpadzie małżeństwa, zależy przede wszystkim od tego na czym owa wina małżonka polegała. I tak, jeżeli winnym rozkładu pożycia jest małżonek, który dopuścił się zdrady, to aby niewierność małżeńską w sądzie udowodnić najlepiej jest przedłożyć zdjęcia małżonka w jednoznacznej sytuacji z inną osobą, wiadomości sms lub maile o intymnej treści kierowane przez współmałżonka do innej osoby, bądź powołać na świadków osoby, które mają wiedzę na temat zażyłych relacji małżonka z osobą trzecią.

Może zainteresuje Cie także:

Czy da się szybko przeprowadzić rozwód z orzekaniem o winie?

Jakie korzyści daje szybkie i sprawne przeprowadzenie postępowania rozwodowego?

Najlepszymi świadkami w takim przypadku będą więc osoby, które same pozyskały wiedzę o zdradzie współmałżonka, np. współmałżonek ma romans ze znajomą z pracy o czym wiedzą również inni współpracownicy, więc idealnymi świadkami w takiej sytuacji będą właśnie koledzy z pracy. Zdarza się również, że w sądzie na świadków powołuje się osoby bliskie kochanki/kochanka małżonka, które nie akceptują związku swojej córki czy syna z osobą będącą w związku małżeńskim, w takim jednak przypadku warto wcześniej porozmawiać z takimi ewentualnymi świadkami i uprzedzić ich o konieczności stawienia się w sądzie.

Jeśli zaś rozwód z orzeczeniem o winie ma nastąpić z tego powodu, że małżonek stosuje przemoc psychiczną i fizyczną wobec współmałżonka oraz pozostałych członków rodziny, wówczas dowód w sprawie rozwodowej mogą stanowić wszelkie dokumenty z interwencji policji sporządzone w związku ze stosowaniem przemocy domowej, a więc np. protokoły, notatki, jak również można powołać na świadków samych policjantów.

W przypadku, gdy małżonek korzysta z pomocy psychologa w związku ze stosowną wobec niego przemocą lub gdy była mu udzielana pomoc medyczna i została zrobiona obdukcja z powodu pobicia przez współmałżonka, to dowodem w sprawie rozwodowej mogą również być wszelkie dokumenty medyczne, tak samo jak akta sprawy karnej, jeśli przeciwko małżonkowi toczyło się postępowanie w związku ze stosowaniem przemocy wobec rodziny.

We wskazanym przypadku można również przeprowadzić dowód z zeznań świadków, a najlepszymi świadkami w takim przypadku będą osoby, które mają bezpośrednią wiedzę o stosowaniu przemocy przez małżonka. Zawinioną przyczyną rozwodu może być również alkoholizm małżonka, żeby więc tę kwestię udowodnić również należy się posłużyć zeznaniami świadków, np. rodziny, znajomych, czy pracodawcy, który rozwiązał z małżonkiem umowę o pracę właśnie z powodu nadużywania przez niego alkoholu.

Jeśli zaś małżonek leczył się, lecz nieskutecznie, z nałogu, można także wnioskować o przeprowadzenie dowodu z jego dokumentacji medycznej. W przypadku problemów z alkoholem osoba taka bardzo często popada również w konflikt z prawem, np. prowadzi samochód w stanie nietrzeźwości, bądź wszczyna awantury, podczas procesu rozwodowego można zatem na wszystkie te kwestie zwrócić uwagę, wnosząc o przeprowadzenie dowodu z akt spraw karnych współmałżonka.

Jak wynika z powyższego, nie można jednoznacznie stwierdzić jakie dowody najlepiej zgromadzić, aby zwiększyć szanse na uzyskanie wyroku rozwodowego z winy współmałżonka, gdyż zależą one od okoliczności danej sprawy, a jak wiadomo, każda sprawa jest inna.

Szykując się na rozwód z orzekaniem o winie pamiętać jednak należy, że nie liczy się ilość, a jakość wnioskowanych dowodów, a więc jeśli przedłożonych dowodów wcale dużo nie będzie, lecz będą one jednoznacznie potwierdzać wysuwane twierdzenia to sąd szybciej orzeknie winę współmałżonka w wyroku rozwodowym, niż w przypadku, gdy dowodów będzie dużo, lecz będą one miały niską wartość dla sprawy, a tak się właśnie dzieje gdy np. na świadków zostanie powołanych dziesięć osób, lecz tak naprawdę tylko dwie z nich mają faktyczną wiedzę o problemach małżonków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *