Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty – pozew zbiorowy czy indywidualny?

Polisolokaty – jak odzyskać pieniądze? Na wstępie należy wyjaśnić czym tak w ogóle są „polisolokaty”. Tzw. „polisolokaty” lub polisy inwestycyjne to potoczna nazwa indywidualnego lub grupowego […]

Polisolokaty – jak odzyskać pieniądze i uniknąć opłaty likwidacyjnej

Polisolokaty Temat polislokat budził w ciągu ostatnich miesięcy żywe zainteresowanie zarówno mediów, jak i organów administracji publicznej. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona istota polislokat, możliwe zagrożenia […]