Mąż okazał się homoseksualistą – homoseksualizm jako podstawa do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Wyrok rozwiązujący małżeństwo poprzez rozwód może, lecz nie musi, zawierać orzeczenie o winie, a więc wskazanie, który małżonek swym zachowaniem doprowadził do ustania więzi małżeńskich i […]

Otrzymałem pozew o podwyższenie alimentów w jaki sposób wykazać, że nie jestem w stanie płacić wyższych alimentów?

Alimenty są szczególnym świadczeniem nie tylko z uwagi na fakt, że stanowią ustawowy obowiązek ponoszenia przez rodziców kosztów utrzymania dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie […]

Kredyt we frankach pozew – podstawy prawne roszczeń przeciw bankom

Kredyty we frankach szwajcarskich w ostatnim czasie wzbudzają bardzo duże emocje, a to za sprawą licznych nieprawidłowości podczas zawierania takich umów, jak i na skutek umieszczania […]

Czy warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie o rozwód gdy w I instancji strona działała sama?

W postępowaniu rozwodowym nie istnieje przymus adwokacko-radcowski, co oznacza, że żadna ze stron podczas procesu nie musi mieć profesjonalnego pełnomocnika, gdyż może występować samodzielnie. W takich […]

Chcę rozwodu, ale mąż twierdzi że nadal mnie kocha. Co zrobić gdy druga strona nie zgadza się na rozwód?

Rozwiązać małżeństwo poprzez rozwód może tylko sąd i tylko po przeprowadzeniu postępowania w tym zakresie. W trakcie takiego procesu sąd ma obowiązek wysłuchać każdą ze stron, […]