Zawieszenie spłaty rat frankowiczów po pozwaniu banku JEST MOŻLIWE

Korzystne dla frankowiczów orzecznictwo sądowe, również Trybunału Sprawiedliwości UE, niestety nie spowodowały, choć wiele osób na to liczyło, zmiany w taktyce przyjętej przez banki w sprawie […]

Unieważnienie umowy frankowej wskutek zaniedbań obowiązków informacyjnych banku.

Frankowe umowy kredytowe kwestionowane są przede wszystkim z uwagi na zawarte w nich postanowienia, które uprawniają bank do niczym nie ograniczonego ustalania kursu waluty od którego […]

Unieważnienie kredytu Getin Bank

Roszczenia z tytułu frankowych umów kredytowych nie tracą na popularności, a mimo to banki nadal nie są zainteresowane zawieraniem ugód ze swoimi klientami. Po orzeczeniu wydanym […]

Unieważnienie kredytu mBank

Kredyty we frankach szwajcarskich nadal dla banków stanowią nie lada problem, bo choć pełnomocnicy banków wciąż podnoszą, że oferowane produkty finansowe nie były wadliwe, to jednak […]