APELACJA W SPRAWIE O PODZIAŁ MAJĄTKU

Od postanowienia sądu pierwszej instancji, orzekającego co do istoty sprawy w przedmiocie podziału majątku dorobkowego małżonków, przysługuje apelacja zgodnie z treścią art. 518 k.p.c. Apelację składa […]

Wprowadzeni w błąd przez polisolokaty (ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym). Jak się bronić i odzyskać pieniądze?

POLISOLOKATY / JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE / POZEW ZBIOROWY ? W ostatnich miesiącach w mediach coraz głośniej stało się o umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem […]