JAK PRZEBIEGA PODZIAŁ MAJĄTKU, O CO MOŻE ZAPYTAĆ SĄD NA ROZPRAWIE ?

Co do zasady przyjąć należy, iż sądy podczas rozprawy rozwodowej nie wyrokują w zakresie podziału majątku. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której strony […]

O CO PYTA SĄD NA SPRAWIE ROZWODOWEJ? I JAK SIĘ DO NIEJ PRZYGOTOWAĆ

Adwokat rozwodowy radzi Jako adwokat prowadzę w Warszawie wiele spraw o rozwód. Stąd wiem też, że jest to trudne przeżycie emocjonalne dla obydwu stron. W związku […]

PODZIAŁ MAJĄTKU W SPRAWIE O ROZWÓD, A PODZIAŁ MAJĄTKU PO UZYSKANIU ROZWODU

Adwokat rozwodowy Warszawa Kwestie majątkowe Generalną zasadą, statuowaną przez przepisy prawa, jest wspólność majątkowa małżonków. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między nimi konstytuowana ustawą wspólność ustawowa, […]

JAK PODWYŻSZYĆ LUB OBNIŻYĆ ALIMENTY

Adwokat Warszawa – sprawy alimentacyjne i majątkowe Jako doświadczony adwokat przedstawiam Państwu regulacje, dotyczące procedur prawnych związanych ze zmianą wysokości świadczeń alimentacyjnych.