Niedozwolone klauzule w umowie kredytu we frankach szwajcarskich. Jak z nimi walczyć?

Jak unieważnić zapisy umowy kredytowej indeksowanej lub denominowanej we frankach szwajcarskich? Unieważnienie kredytu we frankach. W przypadku posiadania kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich, koniecznie należy dokładnie […]

ZMIANA ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE WYKONYWANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ CZYLI OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, iż dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, aż do uzyskania pełnoletniości, natomiast samo pojęcie władzy rodzicielskiej to w szczególności prawo i obowiązek rodziców […]

PRZEBIEG ROZPRAWY W SPRAWACH O OKREŚLENIE SPOSOBU WYKONYWANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Władza rodzicielska, na gruncie obowiązujących przepisów, jest nie tylko prawem, ale jednocześnie obowiązkiem rodziców wobec małoletniego dziecka i przejawia się w wychowywaniu małoletniego, sprawowaniu pieczy nad […]

Polisolokaty – jak odzyskać pieniądze i uniknąć opłaty likwidacyjnej

Polisolokaty Temat polislokat budził w ciągu ostatnich miesięcy żywe zainteresowanie zarówno mediów, jak i organów administracji publicznej. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona istota polislokat, możliwe zagrożenia […]