Jak odzyskać nadpłatę kredytu związaną z zawyżeniem kursu franka?

O tym, że klauzule indeksacyjne znajdujące się w umowach zawieranych przez banki z konsumentami są niedozwolone, sądy orzekały od dawna, jednakże, aby fakt ten znalazł bezpośrednie […]

Uznawanie wyroków sądów zagranicznych w Polsce.

Generalną zasadą jest, że orzeczenia stanowione przez sądy konkretnego państwa, wywierają skutek prawny tylko na terytorium na którym zostały wydane, zatem, aby wyrok sądu zagranicznego mógł […]

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem z powołania

W świetle przepisów Kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Kodeks pracy wskazuje więc […]

Roman Giertych zapowiada pozew zbiorowy! Czy za brak spełnienia obietnic wyborczych można pozwać?

Niedawna kampania wyborcza po raz kolejny pokazała jak wiele politycy są wstanie zrobić, a raczej obiecać, aby uzyskać przychylność wyborców. Przez ostatnie miesiące zewsząd byliśmy zasypywani […]