Kredyt we frankach pozew – podstawy prawne roszczeń przeciw bankom

Kredyty we frankach szwajcarskich w ostatnim czasie wzbudzają bardzo duże emocje, a to za sprawą licznych nieprawidłowości podczas zawierania takich umów, jak i na skutek umieszczania […]

Czy warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie o rozwód gdy w I instancji strona działała sama?

W postępowaniu rozwodowym nie istnieje przymus adwokacko-radcowski, co oznacza, że żadna ze stron podczas procesu nie musi mieć profesjonalnego pełnomocnika, gdyż może występować samodzielnie. W takich […]

Chcę rozwodu, ale mąż twierdzi że nadal mnie kocha. Co zrobić gdy druga strona nie zgadza się na rozwód?

Rozwiązać małżeństwo poprzez rozwód może tylko sąd i tylko po przeprowadzeniu postępowania w tym zakresie. W trakcie takiego procesu sąd ma obowiązek wysłuchać każdą ze stron, […]

Jak obliczyć alimenty na dziecko po rozwodzie?

Jedną z najbardziej drażliwych kwestii podczas rozwodu są właśnie alimenty na dziecko. W przypadku, gdy rodzice są mocno skonfliktowani osiągnięcie porozumienia co do wysokości świadczenia alimentacyjnego […]