Jak doprowadzić do eksmisji osoby dopuszczającej się przemocy w rodzinie?

Problem przemocy w rodzinie, choć powszechnie poruszany i omawiany, nadal pozostaje nierozwiązany, gdyż ciężko znaleźć złoty środek, który ukróci znęcanie się nad najbliższymi. Ofiary przemocy domowej […]

Jak odzyskać nadpłatę kredytu związaną z zawyżeniem kursu franka?

O tym, że klauzule indeksacyjne znajdujące się w umowach zawieranych przez banki z konsumentami są niedozwolone, sądy orzekały od dawna, jednakże, aby fakt ten znalazł bezpośrednie […]

Uznawanie wyroków sądów zagranicznych w Polsce.

Generalną zasadą jest, że orzeczenia stanowione przez sądy konkretnego państwa, wywierają skutek prawny tylko na terytorium na którym zostały wydane, zatem, aby wyrok sądu zagranicznego mógł […]

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem z powołania

W świetle przepisów Kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Kodeks pracy wskazuje więc […]