Jak dochodzić wierzytelności od spadkobierców dłużnika?

Dochodzenie wierzytelności od niesolidnego dłużnika nie jest prostym zadaniem, gdyż jeśli dłużnik nie chce dobrowolnie uregulować zaległości, wówczas konieczne jest uzyskanie przez wierzyciela nakazu zapłaty w […]

Jakie dowody zgromadzić, aby uzyskać rozwód z winy małżonka cierpiącego na zaburzenia osobowości typu borderline?

Choroba psychiczna jednego z małżonków z całą pewnością może doprowadzić do trwałego i zupełnego rozkładu między małżonkami i wówczas orzeczenie rozwodu będzie uzasadnione, odrębną kwestią pozostaje […]

Kiedy można się ubiegać o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, jakie korzyści przynosi takie zakończenie postępowania?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest instytucją, która polega na wstrzymaniu reakcji karnej na popełnione przestępstwo, jeśli sprawca spełnia przesłanki wskazane w ustawie, a więc pomimo że […]

Kiedy nie należy się spieszyć z rozwodem i zdecydować na rozwód z orzekaniem o winie?

Na długość postępowania rozwodowego, poza oczywiście znacznym obłożeniem sądu sprawami, duży wpływ ma również to o jaki rozwód strony się ubiegają, a więc z orzekaniem czy […]