Rozwód, jak i jego następstwa prawne w postaci m.in. alimentów, to temat delikatny, wywołujący często wiele emocji. Udzielając naszemu adwokatowi pełnomocnictwa, klienci z miasta Gliwice oraz jego okolic mogą liczyć na pomoc w przeprowadzeniu postępowania w zakresie obowiązku alimentacyjnego. Alimenty to świadczenie pieniężne, które przysługuje jedynie osobom, które znajdują się w niedostatku, będącym wynikiem pogorszenia sytuacji materialnej w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie rozwodu. Alimenty przysługują również małoletnim dzieciom, które nie mogą utrzymać się samodzielnie. Niejednokrotnie są to środki, które mogą zapewnić członkom rodziny realizację podstawowych potrzeb życiowych.

Adwokat z naszej kancelarii prawnej pomaga w sformułowaniu wniosku o alimenty, który powinien:

  • wskazywać powoda, czyli osobę, która wnosi o przyznanie alimentów,
  • określać również pozwanego (imię, nazwisko i adres zamieszkania), od którego przedstawiciel ustawowy powoda domaga się alimentów,
  • wskazywać kwotę alimentów, termin i sposób ich uiszczania.

W uzasadnieniu pozwu o alimenty powinien znaleźć się zapis, że pozwany ma możliwości finansowe, aby ponieść koszty płacenia alimentów. We wniosku należy również wskazać usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów (dziecka) i koszt ich zaspokajania.

Przeczytaj nasze porady na blogu dotyczącym spraw rodzinnych

>> BLOG ALIMENTY I SPRAWY RODZINNE <<

Alimenty – zmiana wysokości

Wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jak również od tego, jakie możliwości zarobkowe i majątkowe ma osoba zobowiązana do ich płacenia. Usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego nie da się zdefiniować do końca jednoznacznie. W przypadku dziecka będzie to np. wyżywienie, zamieszkanie, odzież, leczenie, zaspokojenie potrzeb związanych z wykształceniem itd. Alimenty przysługują zawsze krewnym w linii prostej. Jednocześnie to oni są zobowiązani do ich płacenia. Dotyczy to:

  • wnuków,
  • dzieci,
  • rodziców,
  • dziadków,
  • rodzeństwa, w tym także przyrodniego,
  • małżonków.

Nasz adwokat może pomóc również w przygotowaniu wniosku o obniżenie, zwiększenie lub tymczasowego uchylenie świadczenia alimentacyjnego. Może to wynikać z różnych sytuacji – np. osoba zobowiązana do płacenia alimentów straciła pracę i nie ma z czego chwilowo dostarczać środków finansowych. Przyczyną zmiany wysokości alimentów może być również zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Zlecając kwestię alimentów adwokatowi z naszej kancelarii prawnej, klienci z Gliwic mają gwarancję, że pomoże on w załatwieniu wszelkich formalności oraz będzie na bieżąco informował na jakim etapie jest sprawa.