Rozwód to doświadczenie życiowe, któremu towarzyszą zazwyczaj negatywne emocje i stres. Osobą, która potrafi często na chłodno ocenić daną sytuację prawną, jest dobry adwokat rozwodowy. Zyskane doświadczenie, wiedza oraz śledzenie na bieżąco wszelkich zmian ustawodawczych oraz zapadających wyroków w zakresie rozwodów, to argumenty przemawiające za tym, że nasza kancelaria adwokacka to właściwe miejsce dla osób, które szukają pomocy prawnej w zakresie rozwodów na terenie miasta Gliwice oraz w jego okolicach. Oferujemy szeroki zakres usług w sprawach rozwodowych. Może to być porada prawna, pomoc w napisaniu pozwu rozwodowego, gromadzeniu materiałów dowodowych oraz reprezentacja klienta w sądzie podczas rozprawy rozwodowej. Rzeczowe, poparte konkretnymi argumentami sformułowanie wniosku o rozwód może przyczynić się do tego, że sąd wyda wyrok już na pierwszej rozprawie. Korzystając z pomocy dobrego adwokata taką szansę zyskuje każdy klient z Gliwic, który trafi do naszej kancelarii adwokackiej.

Biorąc pod uwagę, że rozwód jest decyzją nieodwołalną i raz na zawsze rozwiązuje małżeństwo, zawsze informujemy małżonków o konsekwencjach prawnych, które ponoszą w momencie uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.

Przeczytaj porady na naszym blogu

( sprawy rozwodowe, podział majątku, alimenty, kontakty z dzieckiem )

>> BLOG SPRAWY ROZWODOWE <<

Kancelaria adwokacka prowadząca sprawy o rozwód

Każda ze spraw rozwodowych jest rozpatrywana przez naszą kancelarię adwokacką indywidualnie. Jeśli klienci z Gliwic zdecydują się nam powierzyć swoją sprawę rozwodową, pomagamy im przejść przez ten trudny okres w ich życiu możliwie sprawnie i szybko. W rozwodach specjalizujemy się od wielu lat. Dzięki temu doświadczeniu wiemy, jakie są możliwe scenariusze podczas spraw rozwodowych. Bazując na tej wiedzy możemy klientom zaoferować różne rozwiązania.

Rozwody wynikają najczęściej z braku porozumienia między małżonkami. Jednak aby doszło do rozwodu musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Pod tym pojęciem kryją się więzi: psychiczne, fizyczne i majątkowe. Jeśli ustają one między małżonkami, wówczas sąd może orzec rozwód:

  • bez winy małżonków – zgodny wniosek rozwodowy obu stron, sprecyzowany w pozwie lub w trakcie rozprawy rozwodowej,
  • z winy jednego z małżonków,
  • z winy obu małżonków – nawet jeśli jedna ze stron ponosi minimalnie winę, a druga – przeważającą.

Sprawy rozwodowe to również kwestie związane z podziałem majątku, opieką nad dzieckiem czy alimentów. Również w tym zakresie klienci m.in. z Gliwic mogą liczyć na kompleksową pomoc prawną ze strony prowadzonej przez nas kancelarii adwokackiej.