Rozwód kościelny, inaczej nazywany unieważnieniem małżeństwa, to tematyka, którą zajmujemy się w naszej kancelarii w Katowicach. Adwokat kościelny jest osobą wspierającą w przygotowaniach oraz w prowadzeniu procesu o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego.

Zgodnie z prawem kanonicznym, zawartego i dopełnionego małżeństwa nie można rozwiązać. Jeśli jednak pojawią się jakieś wątpliwości lub przesłanki dotyczące jego ważności – ten fakt może sprawdzić sąd biskupi na prośbę jednego lub obu małżonków. Tylko stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego daje możliwość powtórnego przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Adwokat kościelny to osoba, która służy swoją wiedzą zarówno w zakresie jednorazowej porady prawnej, jak również w kwestii kompleksowej pomocy podczas całego procesu – od konsultacji aż po uzyskanie prawomocnego wyroku. Adwokat kościelny reprezentuje strony przed organami sądowymi – w tym przypadku jest to trybunał kościelny, sąd biskupi. Sam proces odbywa się w nieco innych okolicznościach niż rozwód cywilny. Małżonkowie nie biorą razem udziału w rozprawach na sali sądowej, a swoje zeznania składają osobno. Bez udziału małżonków przesłuchuje się także świadków stron. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym małżonkowie mogą wnioskować o jego uzupełnienie. Po zakończonym procesie otrzymują wyrok z uzasadnieniem, ale bez odpisów akt.

Rozwód kościelny – unieważnienie małżeństwa

Rozwód kościelny dotyczy najczęściej małżeństw zawartych przez katolików. Klienci występują o rozwód kościelny z różnych pobudek. Czasami mają one charakter religijny – wynikają np. z przyjęcia święceń kapłańskich zakonnych. Powodem bywa także małżeńska impotencja, pokrewieństwo lub powinowactwo. Stopień zawiłości procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest czasami tak duży, że w zasadzie nie obędzie się bez pomocy adwokata kościelnego.

Adwokat kościelny z Katowic po rozpoznaniu danej sprawy i stwierdzeniu, że występuje przyczyna, która może doprowadzić do unieważnienia małżeństwa, oferuje swoją pomoc w zakresie napisania skargi. Kolejnym etapem jest gromadzenie materiałów dowodowych i reprezentacja klienta zarówno podczas przygotowywania odpowiednich dokumentów, jak i w czasie samego procesu, w tym także w przesłuchaniach obu stron.

Adwokat kościelny Katowice – w naszej kancelarii adwokackiej możesz liczyć na profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie sprawy dotyczącej unieważnienia sakramentu małżeństwa. Reprezentujemy osoby zarówno z Polski, jak i na stałe mieszkające poza krajem.