Na czym polega przestępstwo uchylania się od opodatkowania z art. 54 k.k.s.?

Obowiązek podatkowy, to według Ordynacji podatkowej, nieskonkretyzowana powinność, wynikająca z ustaw podatkowych, polegająca na przymusowym świadczeniu pieniężnym w związku z zaistnieniem określonego w tych ustawach zdarzenia. […]

Jak dochodzić wierzytelności od spadkobierców dłużnika?

Dochodzenie wierzytelności od niesolidnego dłużnika nie jest prostym zadaniem, gdyż jeśli dłużnik nie chce dobrowolnie uregulować zaległości, wówczas konieczne jest uzyskanie przez wierzyciela nakazu zapłaty w […]