Jakie dowody zgromadzić, aby uzyskać rozwód z winy małżonka cierpiącego na zaburzenia osobowości typu borderline?

Choroba psychiczna jednego z małżonków z całą pewnością może doprowadzić do trwałego i zupełnego rozkładu między małżonkami i wówczas orzeczenie rozwodu będzie uzasadnione, odrębną kwestią pozostaje […]