Kiedy można się ubiegać o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, jakie korzyści przynosi takie zakończenie postępowania?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest instytucją, która polega na wstrzymaniu reakcji karnej na popełnione przestępstwo, jeśli sprawca spełnia przesłanki wskazane w ustawie, a więc pomimo że […]

Kiedy nie należy się spieszyć z rozwodem i zdecydować na rozwód z orzekaniem o winie?

Na długość postępowania rozwodowego, poza oczywiście znacznym obłożeniem sądu sprawami, duży wpływ ma również to o jaki rozwód strony się ubiegają, a więc z orzekaniem czy […]