PONOWNY ŚLUB A ALIMENTY

Orzeczenie rozwodu przez sąd nie tylko powoduje rozwiązanie małżeństwa, ale jest również źródłem kształtującym prawa oraz obowiązki między byłymi małżonkami wynikające z dotychczasowego wspólnego pożycia. Jednym […]