APELACJA W SPRAWIE O PODZIAŁ MAJĄTKU

Od postanowienia sądu pierwszej instancji, orzekającego co do istoty sprawy w przedmiocie podziału majątku dorobkowego małżonków, przysługuje apelacja zgodnie z treścią art. 518 k.p.c. Apelację składa […]